Psykologia ja psykiatria

Konfliktit perheessä

Konfliktit perheessä - Tämä on melko yleinen ilmiö. Konflikteja voidaan pitää yhteiskunnallisten instituutioiden tavallisena piirteenä, se on väistämätöntä ja väistämätöntä. Siksi konfliktia on pidettävä luonnollisena perheenjälkeen perhe-elämässä. Se olisi pidettävä yhtenä ihmisen luonnollisen vuorovaikutuksen ilmentymänä, koska se ei ole missään tilanteessa, että se voi toimia tuhoisesti pari. Joissakin tapauksissa ristiriidat ovat toisaalta keskeisiä prosesseja, jotka auttavat säilyttämään koko.

Konfliktien pääasiallisena arvona pidetään sitä, että ne pyrkivät estämään systeemin luutumista, avaavat tien neoplasmiin ja suhteiden kehittymiseen. Konflikti on erikoinen ärsyke, joka johtaa muutoksiin, se on haaste, joka vaatii luovaa vastausta.

Perhekriisin syyt

Monet ihmiset, jotka menevät naimisiin, eivät useinkaan ole tietoisia siitä, että perhesuhteet eivät ole pelkästään avoliitto ja lasten syntyminen, vaan myös kyky, halu hoitaa ja ymmärtää toisiaan, antaa onnea.

Joten jostain syystä perheessä on psykologinen konflikti? Konfliktitilanne on vastakkaisten ja joskus vihamielisten tarpeiden, asenteiden, mielipiteiden, mielipiteiden, etujen törmäys. On olemassa useita yleisiä tyypillisiä syitä, jotka aiheuttavat konflikteja lähes kaikissa perheissä. Näitä ovat:

 • täysin erilaisia ​​näkemyksiä elämästä yhdessä;
 • tarpeettomat tarpeet;
 • aviorikoksesta;
 • yksi kumppaneista;
 • kumppaneiden kunnioittaminen toisilleen;
 • lasten osallistuminen kotiin ja kasvatus;
 • puolison itsekkyys;
 • liiallinen kateus jne.

Perhe-elämän konfliktitilanteiden luetellut syyt eivät ole kaikkia mahdollisia syitä, jotka voivat aiheuttaa riitoja kumppanien välillä. Useimmiten ihmiskunnan heikon ja vahvan puolen yhteisessä elämässä konfliktitilanteet aiheuttavat useita syitä samanaikaisesti. Siksi kaikki konfliktit on jaettava kahteen tyyppiin, joista kukin riippuu siitä, miten ne ratkaistaan.

Ensimmäinen tyyppi on luova, joka koostuu tietystä tasosta toisiaan kohtaan, kestävyydestä, nöyryyttämisestä ja loukkauksista. Luoviin konflikteihin kuuluvat konfliktitilanteiden syntymisen syiden etsiminen, keskinäinen valmius ja kyky harjoittaa vuoropuhelua, pyrkimys nykyisten suhteiden muuttamiseen. Luovien konfliktien seurauksena kumppaneiden välillä on vakiintunut ja ystävällinen suhde. Tällaisten konfliktien päätuloksesta tulee rakentava vuoropuhelu. Tällaiseen viestintään voidaan perustellusti soveltaa sanontaan, että totuus syntyy riidassa.

Psykologisen konfliktin tuhoaminen perheessä on puolisoiden lukemattomia loukkauksia, nöyryyttämistä, halua loukata kumppania, opettaa oppitunti tai syyttää häntä. Tällaisten konfliktien seurauksena menetetään keskinäistä kunnioitusta. Ja viestintä niiden välillä muuttuu velvollisuuteen, velvollisuuteen ja useimmiten epämiellyttävään, raskauttavaan, mikä johtaa perheen hajoamiseen.

On huomattava, että suurin osa tuhoisan luonteen konflikteista johtuu epäasianmukaisesta naisten käyttäytymisestä. Naiset ovat paljon todennäköisempiä kuin miehet, jotka tekevät heidät pois, yrittävät kostaa kumppaneilleen ja opettaa heille oppitunnin. Tämä johtuu ihmiskunnan heikon puolen korkeasta tunteellisuudesta ja herkkyydestä. Lisäksi myös vakiintunut naisellinen rooli perhe-elämässä, joka ei ole pitkään ollut tyydyttää naisten tarpeita, tavoitteita ja pyrkimyksiä.

Siksi on mahdollista tunnistaa seuraavat pääasialliset syyt konfliktin syntymiselle perheessä:

 • yhden tai molempien kumppaneiden pyrkimys toteuttaa avioliitossa ensinnäkin omia henkilökohtaisia ​​tarpeitaan;
 • tarpeeton tarve itsensä toteutumiseen ja itsensä vahvistamiseen;
 • kumppaneiden kyvyttömyys kommunikoida rakentavasti keskenään ystävien, sukulaisten, toverien, tuttavien ja työtovereiden kanssa;
 • Yhden puolison tai molempien samanaikaisesti kehittyneet aineelliset pyrkimykset;
 • yhden kumppanin haluttomuus osallistua perhe-elämään, siivous;
 • yhden kumppanin itsetuntoa;
  yhden kumppanin koulutusta koskevien koulutusmenetelmien tai näkemysten välinen ero;
 • yksi kumppaneista ei halunnut harjoittaa lapsia;
 • puolisoiden tuomioiden eroja vaimon, äidin, aviomiehen, isän, perheenjäsenen roolien olemuksesta;
 • naisten ja miesten asemaa perhe-elämässä koskevat näkemysten epäsuhta;
 • hiljaiset ja tyhjät odotukset;
 • väärinkäsitys, jonka seurauksena on haluttomuus tehdä yhteistä vuoropuhelua tai olla rakentavasti vuorovaikutuksessa keskenään;
 • erilaiset temperamentit kumppaneilla;
 • kyvyttömyys tai haluttomuus ottaa huomioon temperamenttityypit;
 • yhden puolisoiden läheinen laiminlyönti, liiallinen kateus tai pettäminen;
 • aineellinen ahdistus tai kotimainen häiriö;
 • henkisten, moraalisten ja arvojen suuntausten erot;
 • huonoja tapoja ja niiden seurauksia.

Tietyn perheen ominaisuuksiin liittyy myös yksityisiä syitä.

Konfliktit nuoressa perheessä

Jotta konfliktin syntymisen todennäköisyys vastaperustetuissa tuhoisissa perheissä syntyisi mahdollisimman pieneksi ja vastaisi kysymykseen "miten välttää konflikteja perheessä", molemmilla kumppaneilla on oltava asianmukainen motivoiva, moraalinen, sosiaalinen, psykologinen ja pedagoginen valmius.

Moraalinen sosiaalinen valmius on kansalaisuus. Kansalaisten kypsyyskriteerit ovat ikä, koulutus, ammatti, moraali, terveys ja taloudellinen riippumattomuus. Avioliiton kannalta suotuisinta avioliiton ikää pidetään 20-22 vuoden ikäisenä väestönosassa ja 23-28 miehellä, koska urospuolinen elin saavuttaa täyden kypsyyden myöhemmin kuin naaras.

Myös tärkeä seikka, joka auttaa aviopuolisoiden avioliiton onnistuneessa sopeutumisessa, on heidän ikänsä suhde. Perhesuhteiden haavoittuvuutta valtavassa enemmistössä havaitaan perheissä, joissa nainen on vanhempi kuin mies. Avioliiton vahvuus riippuu kumppanien iän erosta. Mitä vanhemmat ihmiset ovat menossa avioliittoon, sitä enemmän mies on vanhempi kuin nainen. Tällöin kumppaneiden ikä ei saa ylittää 12 vuotta.

Nuorten yksilöiden moraalitaso on yksi tärkeimmistä valmiuksista avioliiton solmimiseen ja perheen luomiseen. Kehittyneet moraalit ilmenevät perheen sosiaalisen merkityksen tunnustamisena, valittujen harkittu valinta, vakava asenne avioliittoon, vastuuntunto perheestä, tulevan puolison kunnioittaminen, hänen sukulaisensa, reagoivuus ja viestintä heidän kanssaan.

Perhesuhteiden valmius ja hyvinvointi riippuvat huomattavasti naimisissa olevien henkilöiden terveydestä. Terveellinen elämäntapa edistää yksilön hengellisyyden ja moraalisen kulttuurin kehittymistä, perhesuhteiden vahvistamista, ystävällisten ja kunnioittavien suhteiden ylläpitämistä ympäröivään yhteiskuntaan ja auttaa myös yksilöä selviytymään paljon helpommin psyko-emotionaalisista vaikeuksista ja usein kohtaamaan stressaavia tilanteita, jotka syntyvät usein perhe-elämässä.

Useat tutkimukset osoittavat, että asumisen turvallisuuden ja aineellisen hyvinvoinnin kriteeri ei suoraan vaikuta perheen vakauteen. Huonot asuin- ja aineelliset olosuhteet voivat kuitenkin usein pahentaa konfliktitilanteita, jotka johtuvat muista syistä. Motivoiva valmius yhdistää rakkauden, joka on perheen luomisen pääasiallinen motiivi, vastuuntunto perheestä, itsenäisyysvalmius, lasten luominen ja lasten koulutus, heidän itsensä riittävän persoonallisuuden muodostuminen.

Psykologinen valmius koostuu kehittyneiden kommunikointitaitojen, asemien yhtenäisyyden tai sosiaalisen ja perhe-elämän näkemysten samankaltaisuudesta, kyvystä luoda terveellistä moraalista ja psyykkistä ilmapiiriä suhteissa, luonteen ja tunteiden johdonmukaisuutta, muodostaa halutun persoonallisuuden piirteet. Perheilmapiiristä, jossa tulevat puolisot ovat syntyneet ja kasvaneet, suurin osa riippuu siitä, miten nuorten perheen kohtalo kehittyy tulevaisuudessa, onko se hajoava vai ei.

Pedagoginen valmius sisältää pedagogista lukutaitoa, intiimiä kasvatusta, taloudellisia ja taloudellisia taitoja. Avioliittoon osallistuvien henkilöiden pedagoginen lukutaito edellyttää, että tietoa lapsen muodostumista koskevista laeista ja heidän kasvatuksestaan ​​ja lastenhoitotyönsä keinoista on saatavilla. Taloudelliset ja taloudelliset taidot merkitsevät kykyä suunnitella ja jakaa perhebudjetti, järjestää vapaa-aikaa, luoda mukavuutta ja luoda elämää.

Sukupuoliharjoittelu koostuu tarvittavan tiedon saamisesta seksistä kumppaneiden välillä ja yksilön elämän intiimistä näkökohdista, siitä, miten rakkautesi tallennetaan.

Perheiden konfliktien ehkäiseminen sisältää tiettyjä yksilöiden valmistautumista yhdessä elämiseen.

Perheet, joissa ei ole konflikteja, erityisesti nuoret, ovat käytännössä olemattomia. Loppujen lopuksi ihminen on tasaisessa konfliktissa, jopa itsensä kanssa. Perhesuhteiden konfliktitilanteet voivat olla täysin erilaisia. Ne löytyvät aviopuolisoiden ja lasten välillä, perheessä on myös usein sukupolvien välisiä konflikteja.

Perheiden lasten väliset konfliktit

Perheiden konfliktitilanteet lasten välillä on melko yleinen ilmiö. Käytännössä kaikki perheet kohtaavat tämän ongelman toisen vauvan ilmestymisen jälkeen. Lapset ovat ristiriidassa vanhempien tai nuorempien veljien ja sisarien kanssa yrittäessään puolustaa omaa asemaansa ja houkutella aikuisten huomiota ja vetää heidät heidän puolelleen.

Yleensä vanhemmat puuttuvat aina lasten välisiin konflikteihin ja yrittävät sovittaa heidät yhteen. Usein se vain pahentaa tilannetta. Vanhemmat ajattelevat, että he ovat ratkaisseet ongelman, mutta itse asiassa lapset yksinkertaisesti lopettavat riidan läsnäolossaan. Tämä johtuu siitä, että konfliktin todellista syytä ei löytynyt, joten konfliktia ei voida ratkaista.

Usein lasten konfliktien syyt ovat taistelu johtajuudesta muiden lasten kohdalla, tilanne perheessä ja myös aikuisten huomio. Perheiden lasten väliset riidat ovat ns. Perhesuhteiden indikaattori. Jos ne tapahtuvat usein, kaikki ei ole hyvin perhesuhteissa. Lisäksi perhesuhteiden haittapuoli ilmaistaan ​​paitsi lasten välisten usein esiintyvien riitojen lisäksi myös vanhempien välillä. Myös konfliktin sukupolvet perheessä ovat selkeä indikaattori epäsuotuisasta suhteesta.

Sinun ei kuitenkaan pitäisi häiritä konfliktitilanteiden esiintymistä. Loppujen lopuksi ne ovat väistämättömiä. Konfliktit löytyvät jopa onnellisimmista perheistä. Ne kuitenkin kulkevat ja ratkaistaan ​​eri tavoin.

Sinun ei pitäisi yrittää selittää lasten usein esiintyviä riitoja luonteen tai lasten perinnöllisen aggressiivisuuden vuoksi. Lasten käyttäytyminen riippuu lähinnä suoraan vanhempiensa käyttämistä erityisistä olosuhteista ja opetusmenetelmistä.

Perheiden välisten konfliktien ehkäiseminen, jotka syntyvät lasten välillä, sivuuttaa heidän aikuisiaan. Useimmissa tapauksissa lasten konfliktien syy on niin kutsuttu työ "yleisölle". Ja jos tämä "julkinen" puuttuu tai se ei vastaa, konflikti itsessään on tehoton. Siksi se ei ole järkevää.

Luonnollisesti vanhemmille on melko vaikeaa pysyä välinpitämättömänä ja olla puuttumatta, kun heidän lapsensa riitaavat. Useimmat aikuiset ovat yksinkertaisesti vakuuttuneita siitä, että jos he eivät puutu, lapset varmasti romahtavat toisiaan. Siksi he yrittävät sovittaa yhteen sotivat puolueet usein ilman, että he joutuvat vihamielisyyden syihin. Hyvin usein on syytä syyttää vanhempia lapsia. Niinpä ainoa ratkaisu lasten välisiin konflikteihin on jättää heidät huomiotta. Jos pelkäät edelleen, että lapset voivat vahingoittaa toisiaan, ota pois niistä vaaralliset esineet ja anna heidän ratkaista ongelma yksin. Lapset vain harvinaisimmissa tapauksissa voivat vahingoittaa toisiaan tahallisesti, koska tämä ei ole heidän tavoitteensa. He haluavat vain houkutella aikuisten huomiota, ja heidät otetaan mukaan omiin riittoihinsa.

Perhekonfliktien ratkaiseminen

Puolisoiden välisten konfliktien ratkaisemisen rakentavuus riippuu ensimmäisessä vuorossa suoraan siitä, onko niiden välillä vallitsevaa ymmärrystä, onko heitä ohjaamassa elämässään käyttäytyminen, joka perustuu kykyyn antaa anteeksi ja antautua.

Keskeinen edellytys kiistanalaisen vuoropuhelun rakentavalle loppuun saattamiselle ei ole missään tapauksessa mahdollista voittaa toisiaan. Loppujen lopuksi voittoa ei todennäköisesti pidetä henkilökohtaisena saavutuksena, jos se saavutetaan rakkaansa tappion tai katumuksen kautta. Kaikissa konflikteissa on muistettava, että kumppani on kunnioitettava.

Miten vältetään perheiden väliset konfliktit puolisoiden välillä? On ymmärrettävä, että konfliktit ovat erottamaton osa perhe-elämää sekä viestintä, elämä, vapaa-aika jne. Siksi konfliktitilanteita ei pitäisi välttää, vaan niitä pitäisi kokeilla rakentavasti. Kun riitoja syntyy, on pidettävä kiinni rakentavasta vuoropuhelusta perusteltujen tosiseikkojen kanssa ilman, että sovellettaisiin kuitenkin kategorisia, väitteitä, yleistämistä ja maksimaalisuutta. Ei ole tarpeen ottaa ulkopuolisia tai perheenjäseniä mukaan konflikteihin, jos ne eivät koske niitä suoraan. On ymmärrettävä, että suotuisa ilmapiiri perheessä riippuu vain puolisoiden käyttäytymisestä, tavoitteista ja toiveista eikä muista henkilöistä. Ulkopuoliset voivat tulla katalysaattoriksi tai detonaattoriksi tuhoisalle konfliktille pikemminkin kuin tukimekanismille.

Perheiden konfliktien ratkaiseminen tapahtuu eri tavoin, mikä johtaa sekä suhteiden luomiseen että niiden tuhoamiseen. Yksi tapa ratkaista konflikteja, jotka johtavat perheen hajoamiseen, on avioero. Monien psykologien mukaan avioeroa edeltää prosessi, jossa on kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on emotionaalinen avioero, joka ilmenee jäähdytyksessä, kumppaneiden välinpitämättömyydessä toisiinsa, luottamuksen menettämiseen ja rakkauden menettämiseen. Seuraava vaihe on fyysinen avioero, joka johtaa erottumiseen. Viimeinen vaihe katsotaan lailliseksi avioeroksi, mikä merkitsee avioliiton päättymisen oikeudellista rekisteröintiä.

Monet parit ovat niin väsyneitä loputtomista riidoista ja konflikteista, että he näkevät ainoan ratkaisun - avioeron. Joillekin se on todellakin vapautuminen epäystävällisyydestä, vihamielisyydestä, vihamielisyydestä, petoksesta ja muista negatiivisista hetkistä, jotka elävät tummempia. Sillä on kuitenkin myös kielteisiä seurauksia, jotka ovat erilaiset yhteiskunnalle, erottavalle itselleen ja lapsilleen.

Nainen pidetään haavoittuvampana avioeroon, koska hän on herkempi neuropsykkisille häiriöille. Lapsille avioeron kielteiset seuraukset ovat paljon merkittävämpiä kuin aikuisille aiheutuvat seuraukset. Loppujen lopuksi lapsi ajattelee, että hän menettää yhden vanhemmista tai syyttää itseään avioerosta.

Tapoja ratkaista perhekonflikteja

Hyvin toimiva perhe erottuu toisistaan ​​ilon tunteen, tämän päivän ja huomenna olevan ilon läsnäololla. Tällaisen tunteen säilyttämiseksi kumppanien pitäisi jättää kotiinsa huono tunnelma, ongelmat ja ongelmat ulkomailla ja tuoda kotiin vain elation, onnen, ilon ja optimismin ilmapiiri.

Perheiden konfliktien voittaminen ja heidän ennaltaehkäisy on puolisoiden keskinäinen avunanto ja toisen henkilön hyväksyminen todellisuudessa. Jos yhdellä kumppanilla on huono tunnelma, toisen täytyy auttaa häntä eroon masentuneesta henkisestä tilasta, yrittämään piristämään ja ottamaan ajatuksiaan jotain miellyttävää.

Perheiden konfliktien voittaminen ja monien virheiden esiintymisen estäminen riippuu useiden avioliitto-elämän perusperiaatteiden noudattamisesta yhdessä. Meidän on yritettävä todellakin tarkastella ennen avioliittoa syntyneitä ristiriitaisuuksia ja erimielisyyksiä, jotka ilmenevät sen tekemisen jälkeen. Älkää luo harhaa, ettet ole pettynyt, koska nykyinen tuskin täyttää suunnitellut standardit ja kriteerit. Ota vaikeudet etuun, koska heidän yhteinen voittamisensa yhdistää vain ihmisiä. Vaikeiden elämäntilanteiden voittaminen molempien puolisoiden kesken on loistava tilaisuus selvittää, kuinka paljon kumppani on valmis elämään, kahdenvälisen kompromissin periaatteen mukaisesti.

Älä missaa mahdollisuutta oppia puolison psykologiaa. Ведь для того чтобы совместно жить в любви и согласии, необходимо понимать друг друга, научиться приспосабливаться, а также стараться угодить друг другу.

Цените мелочи. Ведь незначительные, но частые сюрпризы, знаки внимания не менее ценны и важны, чем дорогостоящие подарки, которые могут скрывать за собой равнодушие, холодность и неверность.

Научитесь прощать и забывать обиды, будьте терпимее друг к другу. Loppujen lopuksi jokainen ihminen häpeää joitakin omia virheistään ja on epämiellyttävää muistuttaa heitä. Miksi muistaa jotain, joka kerran rikkoi suhdettasi ja mitä pitäisi unohtaa mahdollisimman pian, jos päätit antaa anteeksi henkilölle.

Älä määritä omia vaatimuksiasi, yritä kaikin keinoin suojella kumppanin ihmisarvoa.

Arvioi lyhyt erotus. Kumppanit häiritsevät säännöllisesti toisiaan, koska jopa kaikkein herkullinen ruoka tulee tylsiksi. Erottaminen antaa sinulle mahdollisuuden kyllästyä ja auttaa ymmärtämään, kuinka voimakas puolisoiden välinen rakkaus on.