Psykologia ja psykiatria

Elämän arvot

Elämän arvot ovat moraalisten ja aineellisten näkökohtien luokat, jotka johtavat elämänstrategian valintaan, saavutustapoihin ja suuntautumiseen semanttisessa tilassa. Monilla tavoilla on juuri sellaisia ​​arvoja, jotka määrittävät henkilön kyvyn tehdä päätöksiä, ja myös kallistaa hänen toimintaansa tietyssä suunnassa.

Stressitekijöiden, ongelmatilanteiden ja muiden ongelmien läsnäolo voi johtaa siihen, että henkilö voi muuttaa kantojaan tai aloittaa pyrkimyksiään puolustaa näkemystään. Voidaan sanoa, että kaikki matkalla kohtaamat vaikeudet testaa henkilön vahvuuksia omassa vakaumuksessaan, mahdollistavat sen, että valitut luokat edustavat henkilön elintärkeitä arvoja eivätkä välittömiä tarpeita.

Mikä se on

Henkilön elintärkeät arvot ovat kohtaloa muuttavia ja kohtalo-realisoivia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan kaikkien elämänpäätösten tekemiseen. Ne vaikuttavat kaikkiin elämänaloihin, mukaan lukien henkilön ja sielun korkein tarkoitus, suhteet läheisiin ja pinnallisesti tuttuihin ihmisiin, asenne aineellisiin hyödykkeisiin.

Elämän arvoarvojen monimuotoisuus on ainutlaatuinen siinä määrin kuin jokainen on ainutlaatuinen. Juuri asenteiden merkitys yhteen tai toiseen luokkaan on juuri sellainen, että voimme nähdä yksittäisen merkityksen ja arvotilan mallin. Useimmat ihmiset käyttävät hetkellisiä impulsseja rakentaakseen elämänkonseptia ilman, että he tuntevat perusteellisesti niiden prioriteetteja, jotka toimivat alitajunnan tasolla.

Usein tuskalliset meditaatiot, kyvyttömyys tehdä valintaa, tehdä oikea asia tai myöhemmät itsensä vääryydet tehtyyn virheeseen ovat ilmeisen aseman puuttumisen tavanomaisia ​​seurauksia. Jos nostamme tietoisuuden tasoa, ymmärrämme perusteellisesti arvojen asteittaistumisen, niin huomattava määrä epäilyksiä ja valinnan vaikeuksia voidaan välttää.

Tietä helpottaa se, että polku on jo valittu, vaikka pitkän näkökulman vuoksi on tarpeen uhrata tilapäinen mukavuus. Niinpä henkilö, joka asetti perheen ensiksi, ei epäröi pitkään, miten reagoida viranomaisten ehdotukseen kuuden kuukauden työmatkalle toisessa maassa, eikä ymmärrä, mikä on hänelle ensisijainen asia koko elämän ajan, eikä hän voi päättää perusmuutoksista tai virhe.

Merkittävimpien arvojen määrittelyyn vaikuttavat monet tekijät, sekä ihmisen psyyken sisäinen rakenne että ympäröivän tilan ulkoiset tapahtumat. Aluksi perusta perustuu persoonallisuuden piirteisiin ja koulutusjärjestelmään - monilla arvoilla on biologinen perusta (aktiivisten tai passiivisten elämäntapojen tarve, yhteyksien määrä, lääketieteellinen hoito), ja ne on myös sisällytetty lähiympäristöön varhaisessa iässä.

Ikääntyessään ydinarvot muodostavat saadun elämänkokemuksen, henkilökohtaiset emotionaaliset kokemukset tietyistä tilanteista, jotka muodostavat yhteisen asenteen elämään. Tämän seurauksena syntyy erikoinen rakenne, joka erottaa tärkeät asiat ja tapahtumat pienistä.

Kun ihminen rakentaa elämänsä luotettavien todellisten arvojen perusteella, hän tuntee täynnä energiaa ja onnellista. Käänteinen laki toimii myös - mitä enemmän elämää poikkeaa sisäisistä tarpeista, sitä vähemmän onnellisuutta on, ärtyneisyys ja tyytymättömyys alkavat hallita henkilön emotionaalista taustaa. On tarpeen päättää niiden tärkeimmistä painopisteistä, unohtamatta kuitenkaan, että kaikkein harmonisimmillaan on se elämä, jossa kaikki alat kehitetään. Vaikka henkilö määrittelee itselleen kahden tai kolmen arvon merkityksen, on välttämätöntä pitää asianmukaisella tasolla kaikki muut, jotta vältetään yksilön epätasapaino ja epäyhtenäisyys.

Ihmisen elämän perusarvot

Perusarvojen alla ymmärretään yleismaailmallisten arvojen luokka, joka on kiistaton merkitys kaikille ihmisille, planeettojen ja yksilöllisten tasojen kannalta. Tärkeää on oman elämän arvo, rakkaus kaikille sen ilmentymille. Tämä johtaa fyysiseen ja henkiseen terveyteen, kykyyn priorisoida ja ennen kaikkea varmistaa ihmisen selviytyminen. Tämä tärkein kohta on monin tavoin hallittavissa itsesäilyttämisen vaisto, mutta vain fyysisellä tasolla psykologinen uhraus ilmenee yhä useammin ihmisten keskuudessa ja sillä on haitallinen vaikutus elämään ja henkiseen tilaan.

Sosiaalinen olento on ihmisen luonne arvostaa suhteita sekä niiden laatua. Hyväksymis- ja arvostustarve lisää elintilaa selviytymiseen ja parempaan toteutukseen. Seuraavaksi sosiaalisten suhteiden merkityksen tai niiden sijasta voidaan pitää perhesuhteiden arvoa, mukaan lukien vanhempainperhe ja omien rakentaminen.

Tähän kohtaan voi liittyä myös läheisiä suhteita, romanttisia ilmentymiä. Tätä luokkaa kehitettäessä on rakkautta lapsille ja niiden tarvetta. Useita hetkiä voidaan toteuttaa heti, esimerkiksi sen sosiaalisen tehtävän, tarkoituksen, tiedonsiirron kyvyn ja niin edelleen toteuttaminen.

Kotoperäisten paikkojen merkitys, jotka ovat syntyneet, kasvaneet, viettäneet suurimman osan elämästään, voivat rajoittaa isänmaallisuutta. Globaalissa ymmärryksessä syntymäpaikkamme ja kasvatuksemme muodostavat suoraan persoonallisuuden - tämä on paikka, jossa voit tuntea olonsa hyväksytyksi ja ymmärrettäväksi. Kotona ja saman mentaliteetin omaavien ihmisten keskuudessa on helpompi sopeutua ja hengittää, on mahdollisuus näyttää kaikki kykyjensä kirkkaammin ja monipuolisemmin. Monissa kulttuureissa säilytetään perinteet ylläpitää kommunikointia alkuperäisen maan kanssa, intuitiivisesta ymmärryksestä ihmisen saaman energian määrän tärkeydestä hänen tavallisesta tilastaan.

Ammatillinen ja sosiaalinen toiminta, itsensä toteutuminen asiantuntijana tai uusien tulosten saavuttaminen harrastuksistaan ​​tulee käytännössä välttämättömäksi tekijäksi modernissa maailmassa. Tähän liittyy kuoleman pelko, joka tapahtuu ilman aineellista turvallisuutta ja halua kehittää ja tunnistaa ihmisen toiminnan päämekanismeja. Tällaiset vahvat tekijät lopulta tekevät monista asettamasta työn ensisijaiseksi, tulos on vakava puolue yhdelle suuntaan.

Työn arvon jatkaminen on lepoarvo, jonka avulla voit palauttaa resursseja, vaihtaa. Lepoajan aikana henkilö voi löytää uuden näkemyksen aikaisemmasta tilanteesta, tuntea elämän makuun, toteuttaa epäkäytännöllisiä, mutta henkisesti merkittäviä toiveita. Kaikki tämä sallii lopulta yhdenmukaistaa muun elämän.

Elämän esimerkkejä

Jotta ymmärrettäisiin selkeämmin, miten arvot ilmenevät, on järkevää tarkastella useita esimerkkejä niistä. Niinpä perheen ja suhteiden arvo ilmenee hoito, kyky tulla pelastamaan ja antaa sitä myös silloin, kun sitä ei pyydetä suoraan. Henkilö, joka jakaa aikaa kaikille tärkeille ihmisilleen hänen kohtalossaan, arvostaa tätä luokkaa. Tähän kuuluu myös kyky aina kunnioittaa ihmisiä, olla reagoiva, suvaitsevainen ja suvaitsevainen. Näiden ilmentymien puuttuminen lyhyessä ajassa voi tuhota kaikki suhteet ja henkilö jätetään yksin. Tietysti hän voi uhrata tämän, ohjaamalla energiaa olemaan huomaamattomana muille, mutta oman uransa tai taitojensa kehitykselle, mutta sitten täysin erilaiset ihanteet esitetään hänen prioriteeteissaan.

Kun henkilön perusarvo on aineellinen hyvinvointi, tämä ilmenee ammatillisen alan jatkuvassa itsekehityksessä, uusien mahdollisuuksien ja kantojen etsimisessä. Tärkein esimerkki on ohittaa perheen illallinen tai illallinen yhdessä tärkeän kokouksen tai ylitöitä koskevan tarpeen vuoksi. Taloudellisen vakavaraisuuden saavuttamiseksi ihmiset voivat ottaa ylimääräistä työtä, järjestää freelancereita ydinliiketoimintansa lisäksi, uhrata työsuhteet, korvata työntekijät etuoikeutetuksi paikaksi.

Kun terveyttä ravistellaan, tämä luokka on ensimmäinen arvojen joukosta, koska muuten henkilö ei voi toimia normaalisti ja ehkä jopa sanoa hyvästit elämään yleensä. Monissa tilanteissa tarve huolehtia fyysisestä kunnosta syntyy juuri ongelmien taustalla, mutta on ihmisiä, jotka ovat asettaneet tämän arvon yhdeksi korkeimmista, yrittäen ylläpitää jatkuvaa hyvinvointia. Tämä ilmenee säännöllisissä tutkimuksissa, sopivan ruokavalion ja liikunnan noudattamisessa, jaksottaisten kuntoutus- ja kuntoutusmenettelyjen suorittamisessa.

Itsensä kehittämisen ja henkisyyden arvo voi näyttää vaihtoehdolta rantapalastuksen tai esoteerisen festivaalin sijasta uusien kenkien sijaan mieluummin psykologinen koulutus. Kaikki, mikä ihmiselle on tärkeää, vie aikaa ja huomiota, joten vain tietoisuus auttaa suunnittelemaan aikaa niin, että muut elämänalat eivät vaikuta.