Ihmiskunta on persoonallisuuden laatu, jolle on ominaista moraaliset periaatteet, jotka ilmaisevat humanismin suhteessa ihmisten jokapäiväisiin suhteisiin. Ihmiskunta on hankittu ja tietoinen ilmentymä, joka muodostuu merkittävän viranomaisen esimerkin ihmisen sosialisoinnissa ja kasvatuksessa. Ihmiskunta viittaa ihmisen korkeimpaan hyveeseen, ihmisarvoon.

Ihmiskunnalle on tunnusomaista joukko ominaisuuksia, jotka ovat luonteen ja maailman asenteen erityisiä ominaisuuksia. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat ystävällisyys, itsetuhoaminen muiden hyväksi, liikearvo, vilpittömyys, myötätunto, anteliaisuus, kunnioitus, vaatimattomuus, rehellisyys.

Mikä on ihmiskunta

Ihmiskunta ilmenee persoonallisuutena henkilön toiminnassa suhteessa ulkomaailmaan. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, heidän hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen, vilpitön halu auttaa tai tukea. Täydellisemmin tämä ominaisuus paljastuu kollektiivisissa ja ihmissuhteissa olevissa suhteissa, kun työskentelet yhdessä ja kommunikoidaan suoraan ihmisten kanssa. Sosiaaliryhmissä tämä laatu on kaikkein suosituin.

Tämä persoonallisuuden ominaisuus muodostuu vanhempien tai muiden hyvämaineisten aikuisten esimerkistä. Tällaisen henkilön ilmenemismuodon ilmentyminen tai puuttuminen johtuu vanhemman sukupolven älykkäästä elämäntavasta ja siirretystä, skenaariosta.

Tämän laadun muodostamisessa tärkeintä on äidin kasvatus, joka luo perheen elintapojen normit, mikä edistää lapsen moraalin kehittymistä. On tilanteita, joissa lasten on näytettävä korkeita moraalisia ominaisuuksia ilman aiempaa oppimista ja esimerkkiä, mikä aiheuttaa sisäisiä ja ulkoisia konflikteja kasvavassa persoonallisuudessa.

Ryhmän kehitys- ja sosialisoitumisprosessissa yksilön on osoitettava ystävällisyyttä ja osallistumista, kykyä kommunikoida muiden prosessin osanottajien kanssa, muodostaa ja puhua heidän asemaansa, puolustaa sitä. Kun vaadittavat taidot kehittyvät alhaisella tavalla, tiimi tai joukkue hylkää hylkäämisen, mikä vaikuttaa ulkopuolisten esiintymiseen. Syy tähän erotteluun on kysymys menestyksestä ja moraalista, eri luokkana.

Henkilö alkaa hallita suhteiden sääntöjä nuoremmassa ikäryhmässä, oppimalla kulttuuri- ja hygieniataitoja. Lapset, jotka noudattavat aikuisten vaatimuksia, pyrkivät noudattamaan itse sääntöjä ja valvomaan näiden sääntöjen noudattamista muissa ryhmän lapsissa. Usein nuoret lapset kääntyvät aikuisten kanssa valituksiin heidän ikäisensä käyttäytymisestä pyytämällä vahvistamaan sääntö, ja tässä herättää ihmiskunnan ilmenemisen ongelma, koska hoitajien on joskus hyvin vaikeaa vastata tällaisiin pyyntöihin. Ja valituksen tehneelle lapselle on suositeltavaa lopettaa vertaisarviointinsa henkilökohtaisesti toisen kerran ja muistuttaa sääntöä ryhmässä.

Ihmiskunnan muodostumisprosessi on erityisen aktiivinen "minä itse" -kaudella, kun lapsi saa itsenäisyyden ja vaatii hänen käyttäytymisensä kasvua, koska pieni henkilö alkaa tunnistaa itsensä yhteiskunnan yksittäiseksi jäseneksi. Tällä hetkellä lapsi oppii viestintäsäännöistä ja -menetelmistä, vuorovaikutuksesta lähimpien arvovaltaisten esineiden (vanhemmat, ystävät, kirjojen sankarit, elokuvat) esimerkissä.

Ihmiskunta on paradoksaalinen ilmiö, joka ilmenee ihmisen toimien kautta heijastamatta hänen todellista persoonallisuuttaan ja asenteitaan. Markkinasuhteissa, jotka kehittyivät ja kehittyivät menestyksekkäästi ihmissuhteissa, moraaliset arvot ja persoonallisuus lakkasi olemasta yhteydessä aineellisten hyödykkeiden harjoittamisen, menestyksen ja hyvinvoinnin ominaisuuksien vuoksi. Ihmiskunnasta ja ihmiskunnasta tuli eräänlainen heikkouden synonyymi, vaikka kirjallisuus ja elokuva usein liioittelevat näitä ilmentymiä sankareissansa.

Rakkauden, hyväksymisen, kunnioituksen tarve toteutuu kiinnostuksen ilmentymällä, osallistumisena muiden elämään. Tällaisen ihmiskunnan ilmentymän monimutkaisuus on, että monet ihmiset kasvoivat vähemmän suotuisissa olosuhteissa kuin mitä tarvitaan tällaisten ominaisuuksien herättämiseen. Tämä näkyy erityisesti lapsissa, joiden vanhemmat kasvoivat 1900-luvun lopulla IVY-maissa. Tuolloin oli välttämätöntä selviytyä, ja kasvatustapa muuttui, lapset kasvoivat tiedon kiireessä, ilman vanhempiensa positiivisia esimerkkejä, korjauksia ja auktoriteettia.

Moraalisten normien muodostamiseksi ja heidän tärkeän komponentinsa ilmentymisosaamisen kyventämiseksi perhe ja sen perinteet. Autoritaarisissa perheissä, joissa vanhemmat vaativat jättämistä ja heidän ehdottomansa valtuutensa, lapset kasvavat opportunisteina, joilla on ilmeisiä vaikeuksia viestinnässä. Liian tiukkojen kasvatustapojen kohteena olleilla lapsilla on vääristynyt ymmärrys suhteista ihmisiin ja perheeseen, joka voi löytää keinon erilaisissa käyttäytymisominaisuuksissa, esimerkiksi aggressiossa.

Ihmiskunnan ilmentyminen demokraattisissa perheissä kasvaneissa ihmisissä tapahtuu luonnollisemmin. Nämä perheet muodostavat itsearvon tunteen ja opettavat lapsille avoimuutta muille ihmisille. Perheiden emotionaalinen ympäristö, joka perustuu lasten kiinnostukseen, heidän tarpeisiinsa, hoitoonsa ja kunnioitukseensa, on tärkein edellytys lapsen moraalisten arvojen muodostumiselle.

Ihmiskunnan muodostuminen vaikuttaa perheenjäsenten määrään. Lapsilla, jotka kasvavat useissa perheissä, joissa on lukuisia sukulaisia, on enemmän esimerkkejä käyttäytymisestä ja ratkaisuista tilanteisiin, viranomaisiin ja mielipiteisiin. Suuri joukko sukulaisia ​​myötävaikuttaa ystävällisyyden, yhteisöllisyyden, ystävällisyyden, kunnioituksen, luottamuksen muodostumiseen, ja tällaisissa perheissä hankitaan empatian taitoja, jotka ovat ihmiskunnan osatekijöitä.

Ihmiskunnan ongelma on olemassa sen puuttuessa. Sen ilmentymä on meidän käsityksemme itsestämme, omasta ja muiden kyvyistämme, velvollisuuksistamme, ympäristön käsityksestämme itsestämme maailmassa, joilla on oikeus paikkaan auringon alla. Useimmille tämä on ongelma, koska ihmiskunnan ilmentymiseen, viestinnän normina, ei ole riittävästi turvallisuuden tunnetta. Henkilön ystävällisyys, osallistuminen ja muut moraaliset ominaisuudet luovat heikkoutta ja vaaraa. Tämä on ongelma.

Ympäristön ja maailman kasvattamisessa ja tutkimisessa lapset perustetaan taistelemaan aikuisten eloonjäämisestä ”viidakossa”. Aikuisina lapset pitävät toisia kilpailijoita enemmän kuin kumppaneita, ja näin ollen vihamielinen asenne.

Ihmiskunnan ongelma on kohdannut kaikki ja kaikki heidän elämässään. Ihmiset tarvitsevat tukea ihmisiltä jossain vaiheessa. Tämä tuntuu erityisen vaikeassa jaksossa, päätöksenteossa tai vastuullisuudessa. Ja sitten on vaikeuksia muiden ihmisten inhimillisten toimien hyväksymisessä. Loppujen lopuksi, tuntua sen merkityksestä ulkopuolisen vahvistuksen avulla, sinun täytyy olla avoin tälle ulkoiselle. Avoimuus muille vaatii heidän luottamuksensa, itsensä ja luottamuksensa omiin oikeuksiinsa. Sama ongelma ihmiskunnan ilmentymisestä ja yksilön muista moraalisista ominaisuuksista riippuu hänen oikeutensa elämään ja muiden ihmisten oikeuteen elämään. Voidaan lisätä, että vanhemmat, jotka ovat äiti ensimmäisenä elinvuosina, niin sanottu perusvarmuus maailmassa, opettavat oikeutta elämään. Kun hän ei ole siellä, ihminen tuntee uhkaavan ympäristön, joten hän puolustaa itseään ja toimii yksinomaan hänen henkilökohtaisissa eduissaan. Henkilöllä, joka pystyy ilmaisemaan ihmiskuntaa, on vahva perusvarmuus. Se muodostuu henkilö itse tietoisen valinnan tai äidin kautta.

Vanhempien esimerkki suhtautumisesta toisiin toimii lapsen a priori käyttäytymisskenaariona. Suojelu maailmasta, taisteluasenne, yksilöllisten epäilyjen edistäminen omiin vahvuuksiinsa, kykyihin ja oikeuksiin johtaa vaikeuksiin ymmärtää suhteita ja niiden tarvetta, ymmärryksen tai tällaisen puutteen ongelmaan, ihmiskunnan ilmentymisen kannattavuuteen.

Esimerkkejä ihmiskunnasta elämästä

Ihmiskunta yhteiskunnassa on tullut eräänlaiseksi suuntaukseksi suhteissa, mikä luo edellytykset yksilön arvon ymmärtämiselle. Tämä auttaa tuntemaan heidän ympärillään olevat ihmiset paremmin, löytämään samanhenkisiä ihmisiä ja parantaa viestintää. Ihmiset alkavat tavoittaa niitä, jotka ovat todella kiinnostuneita niistä. Henkilö, joka auttaa apua tarvitsevia ihmisiä, osoittaa kykynsä arvostaa elämää.

Ammatillisessa toiminnassa ilmenee myös ihmiskunta. Ihmiskunnallisimmat ammatit ovat lääkärit, opettajat, pelastajat.

Puhuminen pelastajista. Vuonna 2015 neljä kaveria Floridan osavaltiosta osoitti ihmiskuntaa kohti vanhoja ihmisiä. He niittivät nurmikon, pyyhäsivät raitoja ja korvasivat vanhan parin auton renkaat ja ottivat vanhuksen myös sairaalaan ajoissa ja tekivät toiminnon, joka pidenti hänen elämänsä. Palokunnan johtajan mukaan, missä Timurin jäsenet työskentelivät, he eivät sanoneet, mitä he olivat tehneet, hän sai siitä tietoa sosiaalisen verkoston uutissyötöstä.

Ihmiskunnan ilmentyminen säästää rakkaansa elämää. Tämä on luonnollinen ilmentymä rakkauden ja hyväksynnän tarpeesta. Ihmiskuntaa on hyvin helppo ilmaista, riittää, kun puhutaan, kuten teini teki. Dublinissa, Yhdysvalloissa, nuori mies, Jamie, 16-vuotias, pelasti ihmisen kysymällä vain yhden kysymyksen: "Oletko kunnossa?" Tällainen yksinkertainen kysymys ja niin paljon hyvää. Mies aikoi sanoa hyvästit elämästä, poika kysyi häneltä, sitten he puhuivat. Lopulta tämä mies tuli onnellinen isä.

Ihmiskunnan ilmentyminen rikastuttaa elämää. Olipa kyseessä apu ihmiselle, eläinten pelastamiseksi heidän elämäänsä, tai se on tavallista huomiota ystävien ja vieraiden tilaan ja tarpeisiin. Tämä osallistuminen elämään, tämä on tilaisuus osoittaa itsellesi, että tyhmät ja ikäviä ajatuksia heidän alemmuudestaan ​​olivat virhe. Ihmiskunta on persoonallisuuden piirre, sen ilmentyminen on persoonallisuuden vahvuus, se on tieto, joka tietoisesti näkyy.

Nämä olivat esimerkkejä ihmiskunnan ilmentymisestä kansan pyynnöstä, se oli tietoinen valinta. Tämä valinta voi tulla kaikille, ymmärtämällä oman arvonsa ja merkityksensä ihmisenä, henkilönä, ihanteellisena olentona, joka voi tehdä enemmän kuin vain elää.

Katso video: IHMISKUNTA RANT (Lokakuu 2019).

Загрузка...