Tactfulness on kohteen ominaisuus noudattaa tiettyä toimenpidettä keskustelussa, tekojen tekemisessä sekä kykyä arvioida tilannetta etukäteen ja löytää tehokas tapa ratkaista konflikteja aiheuttamatta moraalista vahinkoa. Henkilöä, joka pystyy toimimaan vakiintuneen etikettitason mukaisesti tilanteesta riippumatta, kutsutaan taktiseksi. Tact on yksittäisen menestyksen salaisuus kaikilla elämän alueilla. Erityisesti ei pidä unohtaa, että taktiikka, joka on osa yksilön luonnetta, muodostuu luonnollisten ominaisuuksien perusteella, kovassa työssä itsellesi, kasvatuksen ja koulutuksen aikana.

Sanan tact merkitys latinalaisella kielellä on kosketus tai kosketus. Tästä seuraa, että tactfulness tekee mahdolliseksi ymmärtää tilanteen, käyttäytymisen, tunteet ja vuorovaikutuksen kohteen, kuten "koskettaa". Ne, joilla on suhteellista tunnetta, jotka ymmärtävät keskustelukumppanin tarpeet, toiveet ja kokemukset, ovat aina tervetulleita henkilö yhteiskunnassa.

Mikä on tahdikkaus

Tactfulness sallii ihmisen käyttäytyä kulttuurisesti ihmisten keskuudessa, ottaa huomioon kaikki tilanteen erityispiirteet, joita osoittaa eräänlainen esteettisyys. Tactfulness on kyky puhua tarvittaessa virheestä, tehdä huomautuksia siten, että henkilö ei ole nöyryyttänyt, ei vahingoita hänen tunteitaan, säästää ylpeytensä ja kaikesta huolimatta, ei liioittelematta omia ansioitaan.

Tactful henkilö voi ymmärtää, mitä lausuntoja voi tehdä väärän vaikutelman tai loukata vastustajaa. Kun ei ole tarpeen puhua sarkastisesti, millä ehdoilla puhumattakaan virheistä tai epätyypillisestä ulkonäöstä. Tällainen henkilö voi päinvastoin poimia hyviä sanoja kehua tai rohkaista toista henkilöä. Hän löytää tavan keskeyttää keskustelun ajoissa, mikä voi edistää konfliktin kehittymisen alkamista tai keskeyttää muut, jotka eivät puhu oikein hänen suunnassaan.

Samankaltaisen laadun saavuttamiseksi ei riitä, että noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja käyttäytymissääntöjä. Tärkeintä on, että sanan tahdistus merkitsee suhteellisuuden tunnetta, kykyä löytää rivi, jonka ylitse sinun ei pitäisi mennä. Samalla olla huomaamaton, älä tarjoa apuasi, tai ei neuvoa henkilölle, joka ei tarvitse.

Tactfulness sallii henkilön, joka ei yritä muuttaa näkemystään, ohjata keskustelua vastakkaiseen suuntaan, jolloin vältetään riidan tai väärinkäsityksen syntyminen.

Jotta voisimme hallita todellisia taitoja olla taktinen ihminen, pitäisi aina parantaa itseään. Henkilön ei pidä unohtaa, että ympärillä on ihmisiä, jotka voivat toimia esimerkkinä, motivoida meitä luomaan ja laajentamaan näköaloja. Henkilö on monipuolinen henkilö, tarkkailemalla hänen käyttäytymistään voi oppia ennustamaan toimia, emotionaalista tilaa, oppimaan paljon uusia asioita toisistaan ​​ja itsestään. Persoonallisuuden psykologian tutkimus auttaa löytämään todellisen tien tärkeän laadun kehittämiselle. Henkilö, jolla on tunteen tunne, pystyy tuntemaan itsensä toisen roolissa, joka antaa hänelle mahdollisuuden ymmärtää hienovaraisemmin toisten toimintaa ja tunteita ymmärtää heidän henkistä tilaansa.

Tarkkailemalla ihmisten päivittäisiä toimia on järkevää kiinnittää huomiota siihen, että etiketin normien täyttäminen aiheella ei välttämättä merkitse taktisen persoonallisuuden esiintymistä hänessä. Henkilö, joka piilottaa sydämessään vihaa, ylimielisyyttä, ei kunnioitusta, kaunaa, voi vain ulkoisesti muistuttaa taktista henkilöä, mutta hänen tekonsa liittyy väärennettyyn ja tekopyhään. Kyky ymmärtää keskustelukumppani, olla määräämättä hänen mielipidettään, hallita tilanteen emotionaalista kehitystä, oikea lähestymistapa altistaa ihmiset, jotka kykenevät sokeasti piiloutumaan etikettinäytön taakse.

Tactfulness viestinnässä

Tactfulness voidaan kutsua hyväntahtoiseksi lähestymistavaksi ihmisille, tämä käyttäytymisen periaate on pääsääntöisesti etiketin perusta. Jos henkilö ei ole pakkomielteinen omasta merkityksestään ja hyvinvoinnistaan, vaan ajattelee muiden tunteita ja kokemuksia, hän saa automaattisesti taktisen henkilön aseman. Tactfulness perustuu yksilön erityispiirteisiin, jotka jokaisen henkilön on muodostettava koko elämänsä ajan. Tällaisten ominaisuuksien ilmentyminen edesauttaa miellyttävää viestintää kaikissa elämäntilanteissa.

Keskeinen ilmiö tuntoon viestinnässä on kyky olla vain kuuntelemassa keskustelukumppania, ja mikä tärkeintä, tuntuu, että hän pyrkii kommunikoimaan, ei keskeyttämään, kuuntelemaan loppua. Vaikka vastustajan näkökulma ei ole tarkoituksenmukaista tai se voi olla herkkä, älä unohda taktiikkaa, kun vastataan hänen lausuntoihinsa. Keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen käyttö muulla tavoin kuin taktisen viestinnän perustekijät. Samankaltaisen viestinnän tunnusmerkit ovat myös henkilön kyky ottaa huomioon tilanne, jossa tapahtumat kehittyvät: vastustajien ikä, heidän sosiaalinen asema, sukupuoli ja ympäröivien kuuntelijoiden läsnäolo. Kaikesta huolimatta taktinen ihminen ei koskaan näytä keskustelukumppanilleen, että hän ei pidä, mutta päinvastoin yrittää kaikin tavoin ymmärtää hänen uskomuksiaan, tuntea hänen tilansa.

Yksilöt, joilla on korkea tahdikkuus, yleensä sopeutuvat mihin tahansa vuorovaikutusolosuhteisiin, käyttäytyvät aina, luonnollisesti, rentoina ja helposti, eivät toimi tässä roolissa, eivät käyttäydy ylimielisesti ja tuntemattomasti. Kyky kommunikoida tällä tavalla auttaa ihmistä monin tavoin välttämään kohtuuttomia tilanteita ja ennen kaikkea olemaan nöyryyttämättä toisen henkilön arvokkuutta.

Henkilöllä, jolla on tunteen tunne, on usein kyky houkutella kaikkia ympärillään, tällaisia ​​ihmisiä kutsutaan usein syvälle koulutetuiksi ja koulutetuiksi. Ja tämä edistää persoonallisuutta aina yhteiskunnassa, sitä arvostetaan eri yrityksissä sekä ystävien että työryhmän keskuudessa. Yksilöllä, jolla on voimakas taktinen käyttäytyminen, on maine luotettavana henkilönä, koska ei ole mikään salaisuus, että tällaiset henkilöt eivät koskaan sano liikaa, löytävät tien ulos hankalasta tilanteesta ja voivat pysäyttää ei-toivotun keskustelun ajoissa.

Tactfulness ei ole vain synnynnäinen persoonallisuuden piirre, vaan se voidaan myös oppia. Taktisen henkilön ominaisuuksien tehokasta kehittämistä varten on opittava, miten suhtautua ympärillä oleviin henkilöihin, niin aivan yhtä paljon kuin haluaisimme, että he liittyvät meihin. Sinun pitäisi tottua ”panemaan” omia vitsejäsi, ihottumiskäyttäytymistä, kirkkaita tunteita. Tämä auttaa henkilöä ymmärtämään, että suurilla eroilla kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Ja tästä seuraa, että kaikki, joka aiheuttaa epämukavuutta ja vihamielisyyttä, ei voi vedota toiseen. Tactfulness on muotoiltava lapsuudesta, opettaa lapselle, että tällainen elämä auttaa häntä erottamaan hänen ympärillään olevien ihmisten tarpeet ja tunteet, löytämään helposti ystäviä, tukemaan keskustelua, menestymään oppimisessa ja ammatillisessa toiminnassa.

Esimerkkejä tahdista, eli sen ilmenemismuodoista, on erittäin helppo havaita kaikissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi opettaja tai opettaja, joka kohtelee ja kunnioittaa tarkasti jokaista opiskelijaa ja ei kiinnitä huomiota heidän puutteisiinsa, käyttäytyy suhteessa niihin - taktisesti. Tai vanhemmat, jotka eivät salli itsensä tai muiden ilmaista itseään väkivaltaisesti lapsen läsnä ollessa tai rangaista häntä väärinkäytöksistä yleisön edessä. Kollegat, jotka ovat huomanneet, että mietinnössäsi on valvottu, eivät mainitse tätä julkisesti, mutta kertoo siitä henkilökohtaisesti, tämä on myös esimerkki taktisesta käyttäytymisestä.

Tactful henkilö, joka ei ota omaa mielipiteensä, rukoilee tai nostaa itsensä muiden yläpuolelle, ei pyydä intiimi-henkilökohtaisia ​​kysymyksiä siitä, että he voivat upottaa keskustelukumppanin epämiellyttävään asemaan. Yleensä tactful ihmiset eivät aloita lajittelemaan asioita avoimesti, kaikki, mitä tapahtuu heidän henkilökohtaisessa elämässään, ei halua näkyä kaikkien nähtäväksi, mikä auttaa säilyttämään perheyhteyksiä, mukavuutta ja keskinäistä ymmärrystä perhe-elämässä.

On siis huomattava, että henkilön luonnollinen intuitio, hänen kasvatuksensa, valtava määrä tietoa ja taitoja, ja mikä tärkeintä, kunnioittava lähestymistapa ihmisiin, on tällaisen persoonallisuuden laadun perusta taktiikaksi. Henkilö, joka kykenee tahdikkuuteen, perustaa mielipiteensä aina aistinvaraisen tilan tunteeseen ja sen henkilön kokemuksiin, jonka kanssa hän vuorovaikutuksessa. Esimerkkejä taktisesta käyttäytymisestä voidaan mainita lukemattomia kertoja. Heidän kirkkaan näytönsä voi nähdä paitsi jokapäiväisessä elämässä myös tunnetuissa kirjallisissa teoksissa, joiden lukemista opimme olemaan taktisia.

Ehkä taktiikka ei ole yksilön tärkein ominaisuus, koska on olemassa muita ominaisuuksia, kuten uskollisuus, rakkaus, empatia. On kuitenkin korostettava, että ilman tahdistusta riski vahingoittaa toista henkilöä on paljon korkeampi kuin kohtuullisella laadulla. Esimerkiksi henkilö, joka on kasvatettu lapsuudesta lähtien säännön ”aina auttaa naapuriasi” mukaan, voi aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja hänen avullaan vain siksi, että hän on ottanut huomioon vastustajansa toiveet ja mieltymykset. Kyky ymmärtää ja ottaa huomioon niiden läheisten toiveet, joiden avulla he voivat auttaa heitä ylittämättä sallittuja rajoja. Samalla se sallii yhden työntää vapaasti löytää voimaa itsestään ja ratkaista ongelmat omalla tavallaan, kuten he haluavat.

Henkilöllä, joka hakee taktista käyttäytymistä, on useita etuja:

- työskentelevät jatkuvasti itsensä kanssa;

- vähentää epätoivon ja itsekunnioituksen todennäköisyyttä;

- ei nosta itsensä muiden yläpuolelle;

- oppii olemaan tarkkaavainen muille riippumatta iästä, sukupuolesta tai asemasta;

- oppii olemaan huomaamatta virheitä, vaan pikemminkin stimuloimaan ihmisen hyveiden kehitystä;

- pyrkivät tuntemaan monipuolisen maailman ja itsesi.

Загрузка...

Katso video: Tarja ja Tahdikkaat - Aika Parantaa (Syyskuu 2019).