Ilmaisu on käsite, joka on synonyymi ilmaisun, voimakkuuden, kirkkauden ja emotionaalisen tilan, tunteiden ja kokemusten esittämisen kanssa. Lisäksi termiä ilmaisu voidaan käyttää viittaamaan henkilön epäsuoriin sanomiin ja ajatuksiin ei-sanallisessa muodossa (kyyneleet, hysteeriat, huutomerkit jne.). eli Ilmentäminen ei vaikuta valtion kuvailevaan puoleen, kun henkilö pystyy pohtimaan, mitä tapahtuu, mutta välittömänä hetkenä olemisen, tunteiden elämisen, sen toteutumisen ulkoisessa tilassa.

Sanan ilmaisu ilmaisee merkityksensä yksinomaan persoonallisuuden ilmentymisen ulkoisella tasolla. Persoonallisuuden vahvuus ja laatu johtuvat suurelta osin luontaisista ominaisuuksista, jotka liittyvät hermoston luonteeseen, voimaan ja liikkuvuuteen, henkisten prosessien tahtiin, amplitudiin ja intensiteettiin. Ilmaisee merkityksen ilmaisun toiselle tai aikaisemmalle tapahtumalle ja lisäksi ilmaisee sekä merkityksen asteen että suunnan (positiivinen tai negatiivinen).

Ilmentymisen ilmeiset komponentit ulkomaailmassa heijastavat yksilön asemaa (yhteiskunnan hyväksyminen on suurempi ilmaisuvalmius) sekä kuuluminen tiettyyn kulttuuriin tai yhteisöön (esimerkiksi italialaiset ovat ilmeisempiä kuin virolaiset). Viestintätaitojen kehittymisen taso ilmenee myös ilmentävien ilmentymien kehittymisen ja niiden riittävän käytön avulla sosiaalisesti hyväksyttävien käyttäytymismuotojen luomiseksi. Tällaisten ulkoisten tekijöiden lisäksi ilmaus toimii erinomaisena yksilön sisäisen tilan säätäjänä, joka tarjoaa keinon emotionaaliseen purkautumiseen stressin aikana.

Ilmaisua käytetään pitkälti suhteiden ohjaamiseen ja säätämiseen, jolloin voit määrittää tietyn optimaalisen etäisyyden läheisyyden muuttamiseksi. Niinpä nimenomaisesti ilmennyt viha torjuu ei-toivotun keskustelukumppanin, ja yhtä voimakas ilo henkilön ulkonäöstä edistää lähentymistä. Oman tunteen elävä ilme antaa tietyn muodon viestinnälle: konflikti, selvennys, vuorovaikutus, suostumus, alisteisuus jne.

Mikä on ilmaus

Ilmentäminen tarkoittaa ilmaisua ja siksi tätä käsitettä käytetään usein taiteessa. On taiteellista ja teatterista ilmaisua, ilmaisua musiikissa. Kaikilla luovilla aloilla tunteita ja yksityiskohtia tarjotaan enemmän volumeettisesti, selkeästi ja elävästi verrattuna jokapäiväiseen elämään. Psykologiassa käsite toimii vain emotionaalisen aistillisen pallon ilmentymänä.

Ilmentymiseen kuuluu myös emotionaalisen ilmentymisen (tunteiden ilmentyminen) lisäksi myös dynaaminen komponentti (liikkeiden ilmaus). Viimeksi mainittua, jota tiede tutkii yhä enemmän sen selkeyden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Ilmeikäsliikkeiden visuaalinen tunnistus indikaattoreina ja henkilön emotionaalinen tila määritettiin evoluutiomekanismeilla ja toimii olennaisena osana viestintää. On tärkeää, että viestintäkumppaneiden tiedon ilmaisevien toimien tunnistamisen ja salauksen kriteerit voivat olla samoja tai erilaisia. Tällaisia ​​epäjohdonmukaisuuksia selittää kulttuurien ero ja kansakunnan temperamentin erityispiirteet. Samat eleet ja intonaatiot voivat merkitä erilaisia ​​asioita (solmu ei aina merkitse sopimusta), ja eleen vakavuus voi tuottaa lisää sävyjä eri kulttuureissa.

Mimikry (kasvojen ilme), pantomiimi (eleet, poses, kävely) erottuvat, lisäksi ilmentävät ilmentymät ovat timbre, intonaatio ja äänen voimakkuus. Yhdessä nämä ilmenemismuodot antavat yksilön persoonallisuuden kuvion ulkopuolelle ja vaikuttavat myös yksilön sisäiseen organisaatioon. Vaikutus ulkoisten ilmenemismuotojen sisäisiin prosesseihin tapahtuu emotionaalisen voimakkuuden tai sen säilyttämisen sekä sen ilmentymisen kautta.

Tunteiden ilmentyminen heijastuu paitsi käyttäytymistasolla, mutta vaikuttaa kaikkiin henkilön ulkoisiin ilmentymiin - se voi olla vaatteita, kampaus, lisävarusteiden valinta. Saatat huomata taipumuksen, että mitä enemmän veloitetaan henkilö on ilmeikäs ilmentymiä, valoisampaa ja epätyypillisempää ulkonäköä. Samaan aikaan sama henkilö, jolla ei ole emotionaalista vaikutusta ja ulkoisesti, näyttää vähemmän sietämättömältä.

Vaikuttavuus on ilmaisun vastakohta ja ilmenee suuntautumisena sisäiseen maailmaan ja elää omia tunteitaan yhteiskunnasta erillään, ja se on enemmän suuntautunut prosessin negatiiviselle puolelle. Tällaiset ihmiset näyttävät kylmiltä, ​​irrotetuilta, ilman emotionaalisia, suojattuja yhteiskunnalta eivätkä tarvitse vuorovaikutusta. Mutta ulkoisten ilmentymien puuttuminen vahvassa ja merkityksellisessä muodossa ei tarkoita sellaisten vahvojen kokemusten puuttumista. Henkilön ilmeikäs tai vaikuttava suuntautuminen ei määritä tunteiden voimakkuutta ja kestoa, vaan se kuvaa vain tapaa, jolla he kokevat.

Ei ole jatkuvaa erottamista ihmisistä ilmeikäs ja vaikuttava, koska harmonisessa kehityksessään persoonallisuus voi luovasti ja spontaanisti valita emotionaalien asuinmuodon, joka on kaikkein sopivin tilanteeseen. Ulkopuoliseen purkautumiseen ja sisäiseen analyysiin keskittyvien ilmentymien olisi oltava tasapainossa. Jos yksi suunta on vakaa, voimme puhua hahmon korostuksesta, mutta jos henkilöllä on vain yksi tapa kokea, voi olla psykiatrisen spektrin rikkomuksia.

Ilmentämistä ei voida luoda keinotekoisesti, koska sitä kontrolloi suurelta osin biologiset ominaisuudet ja se on tajuttomien prosessien ilmentymä. Se on eräänlainen hallitsematon tausta, jossa toteutetaan monimutkaisempia toimintatapoja, joita tietoisuus ohjaa.

Tunteiden ilmaiseminen

Tunteiden ilmaiseminen, koska niiden elävä ilmentyminen ja merkitys on tärkeä osa ihmisen, maailman ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Emotionaalisten reaktioiden ilmaantuminen on kehon merkinantojärjestelmä, koska emotionaalisen taustan muutos tapahtuu ulkoisen tilan muutoksissa. Jos vaara tulee, tunnemme pelkoa tai aggressiota, jos rajojamme on rikottu, silloin syntyy loukkaus tai viha, kun kaikki menee hyvin, syntyy tyytyväisyys ja ilo. Niinpä tunteet, jotka syntyvät tiedostamattomasti asianmukaisella analyysillä, voivat kertoa paljon tietoa siitä, mitä ihmisen elämässä todella tapahtuu.

Lisäksi emotionaalisen ilmaisun ilmentyminen ei voi vain lukea ja analysoida tapahtumia, vaan myös säätää yksilön elämää. Tämä tapahtuu tunteiden käyttäytymisen hallinnan kautta. On tunteita, joiden avulla voit valita yhden tai toisen käyttäytymiskäynnin, sopeutua toteutukseen tai estää minkä tahansa toiminnan. Toiminnan suunnan lisäksi tunteiden ilmentymisellä ja tavalla, jolla se tuotetaan, on suora vaikutus emotionaalisen jännityksen poistamiseen tai lisääntymiseen, joka lopulta vaikuttaa sekä somaattisiin toimintoihin että persoonallisuuden muodostumiseen.

Kaikki emotionaaliset ilmenemismuodot vaikuttavat fysiologisiin prosesseihin, eikä fyysisen puolen vaikutus ole kovin selvä. Voimakkaampia iskuja, kyyneleitä, vapinaa, kylmyyden tai lämmön tunteita on mahdollista reagoida. Kuitenkin tulkittaessa tunteiden gesturaalisia ja fyysisiä ilmenemismuotoja on välttämätöntä käyttää eniten varovaisuutta, koska lausekkeessa ei aina ole vastausta. Sopivimmat ovat sellaisia ​​lapsia, jotka huutavat, kun he ovat järkyttyneitä, kun he ovat pahoja, ja nauravat, kun he ovat onnellisia. Jo nuoruusiässä esiintyy sekoitus ilmenemismuotoja, ja persoonallisuuden kehittymisen ja monimutkaisuuden myötä ulkoiset ilmentymät saattavat edelleen mennä pois suorista ilmentymistä. Henkilö alkaa itkeä ilolla, nauraa vihaa, murskata huonekaluja surun kanssa ja olla äärimmäisen rauhallinen, kun kaikki elämä menee alas. Tämä on seurausta asetetuista sosiaalisista normeista ja käyttäytymissäännöistä, joissa meille kaikille kerrottiin, miten käyttäytyä ja miten ei. Tuloksena oleva psykologinen trauma voi muuttaa henkilön emotionaalista ilmaisua, kun vaste reagoi todelliseen ja avoimeen emotionaaliseen reaktioon on riittämätön.

Tunteiden ilmaisua voidaan tukahduttaa tai kulttuuriset ominaisuudet kannustavat, ja sitä vahvemmin kulttuurinen vaikutusvalta, sitä enemmän se muuttuu suhteessa alkuperäiseen luonnolliseen suuntaansa.

Загрузка...

Katso video: Ilme - Olet avaruus - Suurta oleva (Syyskuu 2019).