Psykologia ja psykiatria

Sisäinen maailma

Sisäinen maailma on käsite, jota alun perin käytettiin osoittamaan osa elintilaa, joka heijastaa psyykkistä aluetta. Tällä hetkellä persoonallisuuden ja ulkoisen sisäisen maailman jakautumista tieteellisessä mielessä ei enää suoriteta, vaikka ilmausta käytetään edelleen synonyyminä henkisen käsitteen kanssa. Kaikista psyyken mahdollisen ilmenemisen spektreistä sisäinen maailma heijastaa rauhan ja rauhan tilaa, tiettyä hyvyyttä ja tyytyväisyyttä.

Sisäinen maailma on esitys tietystä todellisuudesta, joka muodostuu neuronien vuorovaikutuksesta ja samalla edustaa henkisiä kuvia maailmasta, sen persoonallisuudesta ja saman sisäisen maailman rakenteesta. Se on erilainen jokaiselle yksilölle, ja se on esitetty ainutlaatuisena vaihteluna, joka muodostuu perinnöllisyystekijöiden, kehitysominaisuuksien, luontaisten kykyjen ja hankittujen etujen, kuten hermoston ja karakterististen piirteiden, yhdistelmänä. Lisäksi iän myötä tietyn sisäisen rakenteen muodostumista vaikuttavat elämys, hyväksytyt sosiaaliset arvot, ihanteet, jotka ovat henkilön syvällinen heijastus, arkkityyppisiä kuvia.

Jokainen edustettu ihmisen aiste vastaa tietyllä tavalla ja tuo oman yksilöllisen informaationsa, eri ihmisten sisäinen maailma voidaan maalata eri sävyissä samoissa olosuhteissa. Samaan aikaan ulkopuolelta saadun toistamisen tehtävä ei ole olemassa, kuten se tapahtuu unelmien kanssa, vaan vain suoran vastauksen prosessi todellisuudessa tapahtuvaan.

Mikä on ihmisen sisäinen maailma

Henkilön sisäinen maailma muodostuu suoralla vuorovaikutuksella ja yhteyksien luomisella yhteiskuntaan ja on osa tietoisuutta. Tämä on psyyken rakenne, joka harjoittaa havaintoprosessien käsittelyä ja ulkoisen toiminnan ulkoistamista ulkoisen toiminnan prosesseissa (toiminta, käyttäytyminen). Sisäisen ja näkymättömän työn ulkoisen suoritusmuodon kautta voimme arvioida henkisen maailman monimuotoisuutta, kehitystä ja semanttista sisältöä, jonka komponentit ovat psykologia, arvot, persoonallisuus (sisäiset piirteet), älykkyys, käyttäytyminen. Näiden komponenttien aktiivisuus voi ilmetä erilaisilla vahvuuksilla eri aikaväleillä, kun taas kunkin komponentin läsnäolo ja kehittyminen muuttuu muuttuvissa olosuhteissa. Kun jotkut ovat tajuttoman varjossa, ja toinen päinvastoin, valaistu valoisasti tietoinen huomio. Tästä vuorovaikutuksesta ja täyteydestä sisäisen maailman sellaiset ominaisuudet kuin sen rikkaus, harmonia, syvyys, monimutkaisuus ja muut seuraavat.

Yleensä ihminen ei pysty täysin hallitsemaan sisäistä maailmaa sekä emotionaalisia ilmenemismuotoja, koska hän ei ole jotain tehokasta, vaan reagoi vain ulkoisiin muutoksiin. Tästä säännöksestä käy ilmi, että sisäinen maailma säätelee sosiaalista yhteiskuntaa, ympäröivää persoonallisuutta ja ulkoisia olosuhteita. Kuitenkin ihmisille, jotka ovat keskittyneet paremmin kuntoonsa kuin ulkoisiin tapahtumiin, kyky hallita sisäisen maailman prosesseja tulee helpommaksi ja helpommaksi.

Sisäisen maailman ymmärtäminen onnistuneemmalle ja harmonisemmalle elämälle on kiistaton totuus, mutta tällä hetkellä ei ole olemassa objektiivisia tietämysmenetelmiä. Teoksesta kiinnostuneita ovat fenomenologiset analyysit, jotka edustavat mahdollisuutta ottaa huomioon sisäisen maailman osien spesifisyyden ilmentymisen yksilöllisyys, mutta tämä ei anna oikeutta laajentaa näitä malleja kaikille ihmisille. Kukin reaktio, jokainen ulkoisten tapahtumien sisäisen peilin heijastus on ominaisuus, joka on kiinnitetty avaruuteen ja aikaan, joka muuttuu, kun jokin parametreista muuttuu.

Koska sisäinen maailma heijastaa ulkoista, se ei esitä kopiota, muuten se olisi sama kaikille. Se on aluksi subjektiivinen ja refraktio näytetyn todellisuuden omilla suodattimillaan. Karkea vertailu-metafora on kaarevien peilien huone, jossa kuva muuttuu peilistä riippuen, mutta kopio ei ole siellä. Myös useat erilaiset ihmiset heijastavat täysin eri tavalla todellisuuden kaikkia näkökohtia, jolloin kaikki saadut kuvat otetaan moniulotteiseksi kuvaksi, jossa on satoja eroja toisesta.

Mitä rikas sisämaailma tarkoittaa

Muodostamalla ulkoisen avaruuden vuorovaikutuksen pohjalta sisäinen maailma on täynnä uusia elementtejä ja kasvoja. Kun ihmiset puhuvat rikkaasta sisäisestä maailmasta, ne merkitsevät aina yhdistelmää ihmisen kokemuksesta ja mielikuvituksesta. Samalla kokemus sisältää sekä käytännön taitoja että teoreettista tietoa, mutta tähän voidaan sisällyttää erudition ja kyky ymmärtää ja ymmärtää eri aiheita ja niiden vaikutusta toisiinsa. Havainnon leveyden lisäksi myös sen syvyys; ei riitä, että kaikilla aloilla on pinnallinen käsite, on välttämätöntä ymmärtää yksityiskohtaisesti ainakin muutama niistä.

Sisäinen maailma muodostaa elämänkokemuksen, joka perustuu matkustamiseen ja yhteyteen muiden kulttuurien kanssa joko suoran vuorovaikutuksen kautta muiden ihmisten tai taiteen kautta, sillä ei ole merkitystä. Sielumaailmaa rikastuttaa lukemalla kirjoja ja katsellen elokuvia, kuuntelemalla musiikkia ja maistelemalla uutta ruokalajia. Jokainen ihmisen saama uusi kokemus laajenee ja rikastuttaa aina sisäistä maailmaa. Mielikuvitus vaikuttaa myös syvyyteen ja vaurauteen, kun ihminen ei tarvitse toisiaan itsensä toteuttamiseen tai eroon ikävystyksestä. Periaatteessa henkisesti rikas ihminen voi kehittää, matkustaa ja opettaa muita elämän viisaudesta, lukitunaan yksinäiseen soluun ikuisesti, ja sillä on vain seinät ja sänky.

Henkilö, jolla on rikas sisämaailma, pystyy ymmärtämään ketään muuta, koska hänen tilansa sisältää tunteita, toimia, tilanteita ja tietoa monista elämän hetkeistä. Tämä ei tarkoita sitä, että hän rohkaisee kaikkia ja liittyisi kaikkiin, vaan se heijastaa tiettyä suvaitsevaisuutta ja kykyä sovittaa mihinkään ympyrään ja tilanteeseen, ymmärtää toisen kokemuksia, mutta toimii hänen vakaumuksensa mukaisesti.

Miten kehität sisäistä maailmaa

Sisäisen maailman kehittäminen tarkoittaa kokemuksenne laajentamista ja ulkoisten tapahtumien reaktioiden yhdenmukaistamista. Tästä hyvästä meditaatiosta, jossa on uppoutuminen hänen persoonallisuutensa syvyyteen. Voit tutkia tietyn tunteen tai reaktion tiettyyn tapahtumaan, voit tarkastella taipumusta monin tavoin rakkaasi kanssa tai etsiä ammatinne. Tärkeintä tässä meditatiivisessa käytännössä on säännöllinen tuntemus itsesi ja ominaisuuksienne kanssa.

Sisäinen maailma on olemassa riippumatta siitä, kuinka paljon tiedät sen, mutta tietoisesti voit kehittää sitä vain tutustumalla sisältöön, ehkä ymmärtäen todellisuudessa voimassa olevia lakeja, kehitykseen liittyvä ajatus häviää itsestään.

Ota säännöllisiä kävelyretkiä ja retkiä luontoon - suora yhteys ulkomaailman luonnolliseen osaan herättää voimakkaamman ja harmonisen sisäisen tilan. Lisäksi, jos siirryt uusiin paikkoihin joka kerta, rikastut kokemustasi automaattisesti ja laajennat näköalojasi. Henkiseen laitteeseen kohdistuvan vaikutuksen lisäksi säännöllinen kosketus luontoon auttaa parantamaan hyvinvointia, mikä on tärkeää myös sisäiselle maailmalle.

Fyysisen ja henkisen vuorovaikutus on hyvin suuri, joten sisäisen maailman kehityksessä on välttämätöntä huolehtia ja kehittää kehoa. Liikunta, oikea ravitsemus, runsaasti raitista ilmaa auttavat sinua poistamaan tuhoisia tekijöitä huonon terveyden muodossa.

Merkitse kehityksesi haluamasi polut ja seuraa niitä, anna joka päivä täyttää jotain uutta, jonkinlaisen taidon kasvua. Vaikka olisit päättänyt oppia kielen ja muistaa sanan päivässä, tämä laajentaa näkösi. Ja prosessin säännöllisyys aiheuttaa tärkeitä tavanomaisen kehityksen mekanismeja. Yritä kehittää omaa persoonallisuuttasi eri puolilla eikä keskittyä vain fyysiseen tai henkiseen. Yleensä tällaiset vääristymät johtavat henkisen maailman köyhtymiseen. Harjoittele ystävällisyyttäsi ja reagointiasi, auta apua tarvitsevia, ota mukavia ihmisiä, katso hyviä elokuvia.

Загрузка...