Uskollisuus on persoonallisuuden laatu, joka heijastaa sellaisten ominaisuuksien korkean tason kehittymistä kuin moraali, rehellisyys ja epäitsekkyys. Sanan 'aatelisto' merkitystä käytetään usein synkronoinnissa ystävyydestä ja pyhyydestä, korostamalla henkilökohtaisten ilmentymien ainutlaatuisuutta ja arvoa paitsi itselleen, myös ympäröivälle yhteiskunnalle.

Aluksi sanaa käytettiin luonnehtimaan koko joukko ominaisuuksia, jotka olivat luonteeltaan arvokkaita jaloista tai korkealta peräisin olevalle henkilölle, ja tämä johtui siitä, että näiden luokkien ihmisille annettiin erityiskoulutus, joka kehittää näitä piirteitä. Tällainen kasvatus oli välttämätöntä, jotta he pystyivät asianmukaisesti suorittamaan valittua palvelua tai vastaamaan heidän tekoihinsa korkealle tasolle, jossa aatelisto oli erottamaton osa kunnian käsitettä. Nyt ylelliset piirteet eivät johdu syntymästä, koska tieto ja koulutus ovat saatavilla, joten ne voivat olla luonteeltaan minkä tahansa luokan henkilö, joka riippuu kypsyydestä, moraalisista valinnoista ja sisäisistä arvoista, mutta suhde kunnian ja rehellisyyden, uskon ja omistautumisen käsitteisiin säilyy.

Mikä on aatelisto

Monissa lähteissä aateliston syntyminen ja perusasiat selittyvät kristillisellä vaikutuksella ja Jumalan määritelmänä tämän laadun lähteenä, mutta jopa kiertämällä uskonnollisia nimityksiä, aateliston käsite on sama sen ilmentymässä eri maissa, sillä ei ole eroa kansallisten ja sosiaalisten, ja koulutuksen tasolla.

Palkinnolla on tietty luettelo sen ilmenemismuodoista ja säännöistä, joiden suhteen henkilön teko arvioidaan moraalisina tai kunnioituksen käsitteinä. Se on ominaista myös historiasta tai henkilökohtaisesta elämästä saatavien esimerkkien läsnäololle, johon on mahdollista yhtäläistä (samankaltaiset suuntaukset heijastuvat selkeimmin ritarirakenteissa, joilla on omat säännöt ja erinomaiset merkit, joista jopa legendat ovat jo muodostuneet).

Näyttävä aatelisto on persoonallisuuden laatu, joka nostaa ihmisen hengellisesti, uskosta tai ateismista riippumatta, koska se merkitsee vilpittömiä hyviä tekoja, jotka suoritetaan sisäisten vakaumusten ohjauksessa, eikä vakiintuneiden lakien ja tarpeiden vaikutuksesta.

Uskollisuus on persoonallisuuden laatu, joka heijastaa syvästi sisäistä, ei ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa, ihmisen halua tehdä hyviä tekoja ja vahva tahto saavuttaa pyrkimyksensä. Järkevää ihmistä ei voida vakuuttaa tekemään muuten, koska silloin hänen käyttäytymisensä rikkoo omia sisäisiä perustuksiaan. Tällaiset ihmiset jakavat hyvän ja pahan ilman puolisävyjä ja tekosyitä, koska he ovat tehneet selvän rajan niiden välillä, he eivät pidä pettämistä, oikeuttavan käyttäytymistä tietyissä olosuhteissa, sillä heille jää aina petos. Usein heidän itsensä hyvinvoinnin ja etujen valinnassa kohtaavat itsensä uhriksi muille, eikä pelkästään ihmishenkien pelastamisesta, vaan myös maallisemmista asioista, kuten herkullisen kappaleen antamisesta, joka peittää toisen lämpimällä peitolla, luopumalla kaupasta jos tiedetään, että se satuttaa jotakuta. Tällainen uhraus on usein perusteltua itse konseptilla ja se tarkoittaa, että annat aikaa ja henkistä voimaa, työntämällä omia toiveitasi taustalle ja hyväntekeväisyyteen annetuista lahjoituksista (varojen avaamisesta vaatteiden lahjoittamiseen tai illallisen tekemiseen kodittomille).

Tämä laatu ei ole synnynnäinen eikä geneettisesti määritelty, se on hankittu koulutuksen aikana ja sen läsnäolo ja ilmentymisaste on lapsen ympärille, niiden arvot, ideat, menetelmät ja koulutusmenetelmät, moraaliset ja eettiset ominaisuudet. Jopa sanan "aatelisto" merkityksellä on tämä tieto sinänsä, huomaten, että tällainen merkki periytyi jaloista perheistä, joka oli aikaisemmin mahdollista papistoon tai valtakuntaan osallistuneissa aristokraattisissa perheissä. Nyt se on kulttuurihenkilön olennainen ominaisuus luokasta, hengellisyydestä, iästä tai koulutuksesta.

Aateliston käsite on niin laaja, että sitä ei ole mahdollista kuvata synonyymiparin kanssa. Joten muiden toimien lisäksi se sisältää myös empatian ja myötätunnon sisäiset näkökohdat, muiden ihmisten ymmärtämisen ja puolueettomuuden asenteissaan mielenterveyden ilmentyminä.

Arvokas henkilö ei aseta itseään toisensa ulkopuolelle eikä pidä mitään ulkoista ilmentymää merkityksellisempänä, ihmisten arvioiminen yleensä ei ole jalokas teko, mutta samalla kunnioitetaan kunnioittamista ja ihmisarvoista käyttäytymistä koskevia sääntöjä. Tällainen sääntöjen tai hänen omatuntoaan koskevien suuntaviivojensa ohella jalo henkilö voi rangaista rikollista, mennä sotaan vihollista vastaan ​​tai kieltäytyä tukemasta tekopyhää henkilöä. Kaikki hyvät teot tehdään vilpittömästi ja hengelliseltä puhtaudelta, mutta tämä ei tarkoita, että he ovat hyviä ihmisiä, joita voidaan käyttää ikuisesti suojelijoina, päinvastoin, niin voimakasta tahtoa ja he eivät anna jonkun toisen turhautumista, jyrkästi mutta jyrkästi rohkeita ihmisiä, joilla on itsepalvelu ajatuksia ja väärinkäyttäytymistä.

Merkkejä aatelista

Huolimatta käsitteen laajuudesta ja aateliston ilmentymän moniulotteisuudesta on mahdollista tunnistaa tärkeimmät piirteet tai luonteenpiirteet, jotka mahdollistavat henkilön määrittämisen jaloiksi. Tähän kuuluu omien sanojenne seuranta ja niiden tukeminen teoilla (valaiden ja lupausten noudattaminen, tiukasti seuraavien sopimusten tekeminen, itsenäisten muutosten tekeminen, mutta vasta keskustelun jälkeen), joten he eivät anna teitä alas, vaikka sinun pitäisi uhrata lupauksesi uhrata oma mukavuutesi tai suunnitelmasi.

Noble-ihmisillä on selkeä oikeudenmukaisuuden käsite, arvostetaan tätä laatua muissa, ja he itse pyrkivät toimimaan oikeudenmukaisen lainsäädännön mukaisesti. Et näe, miten he antavat suuren osan yhteisistä voitoista niille, joita he rakastavat, he jakavat kaiken sijoitetun panoksen mukaisesti ja jos he ymmärtävät, että he eivät voi objektiivisesti arvioida tilannetta, he kääntyvät avun ja neuvonnan puoleen, mutta eivät anna periksi manipulaatioille tunteita ja provokaatioita.

Yleensä jalot ovat riittävän vahvoja eivätkä niin fyysisesti kuin henkisesti ja älyllisesti, mutta he eivät koskaan käytä voimiaan ja taitojaan muiden alistamiseksi tai niiden puutteiden osoittamiseksi. Päinvastoin, tietoa ja voimaa käytetään auttamaan muita niiden kehityksessä ja vaikeuksien voittamisessa, ja henkisten ominaisuuksien korkea kehitys auttaa olemaan holhota ja lykkäämään, vaan pysyy henkilöllä tasa-arvoisesti ja samalla kunnioituksella sekä kuninkaille että kodittomille.

Uskollisuus pakottaa toiset tekemään hyvää, ei pistelemään itseään omaan aikaansa tai aineelliseen rikkauteen. Näiden ihmisten ilmentymisissä he eivät pelkää olla outoja ja erottuvia, mutta pelkäävät tehdä arvottoman teon tai aiheuttaa muiden epäonnistumisia.

Mielenvoimakkuuden avulla voit nähdä vain parhaita toisissa ja ylläpitää näitä tekijöitä ihmisessä, he eivät tee jatkuvasti huomautuksia ja pisteitä virheitä, teeskennellä, etteivät he ole huomanneet, mikä merkitsee mitä arvoisia ominaisuuksia ihminen voi kehittyä. Sama sisäinen voima säästää heidät valituksista ja virnistämisestä, pakottaen heitä taistelemaan vaikeuksilla eikä lopeta. Noble-ihmiset antoivat helposti anteeksi muille ja eivät koskaan koskaan anna anteeksi itselleen, arvioinnin tarkkuus ja vaatimukset itselleen ovat aina suurimmat.

Uskollisuus ja uskollisuus

Lojaalisuudella on paljon yhteistä aateliston kanssa, mutta nämä ovat erilaisia ​​ominaisuuksia, vaikka ne ovat aina lähellä. Mahdolliset jalo-miehet, jotka loukkaavat lojaalisuuden lakeja, kuten uskollisuus, heijastavat henkeen aatelistusta. Lojaalisuuden käsite on myös yksi henkilökohtaisen ilmentymän moraalisista ja eettisistä osatekijöistä ja luonnehtii henkilön muuttumattomuutta valinnoissaan ja tunteissaan, asetettujen velvoitteiden ja velvollisuuksien täyttämisestä muutoksista huolimatta. Sana lojaalisuus perustuu uskoon ja puhuu inhimillisen uskon loukkaamattomuudesta, joka on vahvistettu sitoutumisen muuttumattomuudella. Tämä voi olla usko Jumalaan, ja sitten lojaalisuus ilmenee pyhien kirjoitusten lakien tiukalla noudattamisella tai uskolla henkilöön, ja sitten lojaalisuus ilmenee puhtauden ja suhteiden pysyvyyden säilyttämisenä, ja se voi olla uskoa ajatukseen ja uskollisuuteen sen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Aivan kuten aatelisto edellyttää, että henkilö täyttää tiukasti sanansa, niin uskollisuus edellyttää myös tiukkaa ja vakioa valitun polun jälkeen.

Lojaalisuuden ja aateliston käsitteet perustuvat samankaltaisiin asioihin: rehellisyyteen, rohkeuteen, luottamukseen, muuttumattomuuteen, vahvuuteen, luottamukseen omiin päätöksiin sekä hyvän seurantaan (paitsi itsensä, vaan myös ihmiskunnan ymmärtämiseen). Yksi ritarilaisen aateliston (kuten tärkein esimerkki ja kuva, joka tulee puhutessasi sana) ilmentymiä on uskollisuus kuninkaallesi, yrityksellesi ja naisellesi. Jos ainakin yhdessä hetkessä lojaalisuutta rikottiin, ihmisen koko moraalinen luonne joutui epäilemään, mukaan lukien hänen nimensä menettäminen. Nyt ritarilla on hieman erilainen ulkoasu, mutta uskollisuutta osoittavan miehen aatelisto on toistaiseksi käsittämätön ja uskollisuus paitsi ulkoisille henkilöille (pomo, liike, nainen, idea), vaan myös itselleen ja hänen sisäisille periaatteilleen.

Загрузка...

Katso video: MLP:FiM - Generosity Finnish HD (Syyskuu 2019).