Psykologia ja psykiatria

Ihmisen sisäydin

Ihmisen sisäydin - Tämä on metaforinen käsite, joka kuvaa persoonallisuuden sisäistä voimaa, tietoisuutta, käytännöllisyyttä, vapautta arvioinneista, kuvioita ja muiden ihmisten mielipiteitä. Persoonallisuuden sisäinen ydin auttaa kestämään elämänhäiriöiden paineita, suuntautuu luotettavaan suuntaan tehtävien suorittamiseen, joka valmistaa persoonallisuuden hengelliseen kehitykseen.

Tietoja yksilöstä, jolla on hyvin vakaa elämän suuntautuminen, joka on tietoinen vastuustaan, ymmärtää henkilökohtaisen elämän tehtävänsä, he sanovat - hänellä on henkilökohtainen ydin. Mitä vahvempi hän on, sitä vahvempi henkilö tulee, sitä heikompi hän on, sitä vakaampi ihminen on elämässä. Henkilö, jolla on vääristynyt käsitys maailmasta ja jolla ei ole sisäistä ydintä, käyttää mitä tahansa kielteistä kokemusta kääntyäkseen valitettavaksi uhreeksi, niin että toiset myötävaikuttavat ja auttavat häntä kaikessa.

Miten löytää sisempi ydin? Se voidaan hankkia ja vahvistaa, jos tulet aktiivisemmaksi, luovemmaksi, aktiivisemmaksi, luomalla omaa elämääsi, luomalla omia näkemyksiä ja periaatteita. Kohtalainen työmäärä, itsenäisyyden kehittyminen, oman päämäärän löytäminen, riippumattomuuden lisääminen sitoumuksiin - kaikki tämä edistää sisäisen ytimen muodostumista.

Persoonallisuuden sisäinen ydin on henkilökohtaisten ohjeiden ja periaatteiden järjestelmä, toiminnan ja ajatusten logiikka. Tämä on yleinen ajatus ihmisestä kaikesta, kyvystä erottaa olennainen toissijaisesta. Nainen, jolla on sisäinen ydin, ei tuomitse toisia, ei arvostele eikä tunnista ihmisen ilmentymiä. Tämä nainen itse muodostaa oman todellisuuden, joka säteilee rakkautta kaikille hänen ympärillään oleville.

Miehen sisäinen ydin edustaa hänen psykologista vastustustaan ​​erilaisiin ongelmiin, suurimpiin vaikeuksiin.

Naisen sisäydin

Naisessa, jolla on sisäinen ydin, kaikki elämän tapahtumat ja kohtalo luodaan naisen itsensä, hänen ajatustensa, tunteidensa ja aikomustensa avulla.

Naisen persoonallisuuden sisäinen ydin edustaa hänen henkilökohtaista "I: tä", joka ilmaisee hänet nykyisessä tilassa, nykyhetkessä asuvan aikuisen yksilön muodostamana persoonallisuutena. Tällainen nainen ratkaisee kaikki asiaan liittyvät kysymykset viivyttämättä niitä ja tekee oman valintansa. Tällä naisella on itsekunnioitusta ja se ei salli itsensä nöyryyttämistä. Hänellä on erityinen näkemys maailmasta, oma näkemys kaikista tapahtumista ja muista ihmisistä.

Naisen persoonallisuuden sisäinen ydin sallii hänen pysyä lujana toiveissaan ja päätöksissään ilman, että he vaimentavat heitä tai tukahduttavat niitä. Hän auttaa häntä pääsemään "maskuliinisen" tilaan, osoittamaan miehistä rohkeutta ja päättäväisyyttä, sanoessaan ei, kun hän haluaa. Hän auttaa myös välittämään toiveita koko maailmalle, sukulaisille ja hänen miehelleen; vilpittömästi ilmaisemalla heidät niin, että mies voisi toimia hänen toiveidensa mukaisesti. Tällainen nainen luo oman kohtalonsa käyttämällä sielun värejä, joiden kanssa hän ja hänen sisäinen energiaansa täyttyvät. Naisen on keskityttävä itseensä, sisäiseen tilaansa, unelmaan ja rakkauteen. Tällaisen naisen rakkauden ympäröimä mies reagoi paremmin häneen ja innostaa. Naisellinen energia, jonka hän on antanut miehelleen, on voima edetä.

Usein nainen, joka omistaa itsensä sosiaaliseen rooliin, unohtaa henkilökohtaiset toiveet ja rakkauden merkityksen. Hän antaa energiaa muille yksilöille, elää niiden skenaarion. Todellinen naisellinen luonne ei ole ominaista kovuudelle ja kategorialle, joka soveltuu paremmin miesten sukupuolelle. Nainen, joka omistaa elinkaarensa, elää luonteeltaan vieraassa todellisuudessa, paljastaen miesominaisuudet ja -piirteet, vaikka useimmiten hänen sielunsa ei hyväksy tätä roolia. Nainen astuu todellisen naisellisuutensa yli, kun hän toimii kuin mies. Hänellä on varmasti sisäinen ydin, koska hän on tarpeeksi rohkea, mutta tämä ei ole hänen totuutensa.

Rakas ja rakastava nainen loistaa harmoniassa, ilossa ja onnellisuudessa, hän on varma, hänen rakkautensa sukulaisilleen antaa hänelle voimaa ja kykyä suojella sukulaisiaan. Tämä ilmaisee sen sisäisen ytimen. Tämä nainen on helpompi saavuttaa tavoitteita ja pysyä vapaana.

Miehen sisäinen ydin

Mies, jolla on henkilökohtainen ydin, on elämän mestari, joka ei tule muiden orjaksi. Mies tarvitsee sisäisen ytimen voidakseen tulla todeksi auktoriteetiksi lapselleen ja vaimolleen.

Persoonallisuuden sisäinen ydin antaa miehelle kyvyn vastustaa tehokkaasti vaikeuksia, tehdä johdonmukaisia ​​ja viisaita päätöksiä, pysyä vapaana, jättää huomiotta muiden mielipiteet ja ei riipu minkäänlaisista häiritsevistä ulkoisista olosuhteista.

Monien naisten ymmärryksessä ihmisen sisäinen ydin on laatu, joka lisää houkuttelevuutta, jota ihmisen tapana puhua, kiinnostaa, olla. Mies, jolla on vahva luonne, voi tulla jännittävään keskusteluun ja oikeuttaa henkilökohtaisen asemansa. Jopa väärinymmärryksen tapauksessa hän pysyy yksilöllisenä ja vastustaa vastustajan valheita, hän voi myös hiljaa, jos se on tarpeen. Tällainen mies on helppo sopeutua olosuhteiden jatkuviin muutoksiin. Hänellä on helppo voittaa masennus, ei sallia negatiivisten tunteiden kehittymistä, tukea muita heidän tarpeessaan. Tällainen mies voi muffata tunteitaan, muistojaan ja ajatella myönteisesti negatiivisessa tilanteessa. Hän on aina valmis suojelemaan henkilökohtaisia ​​etuja. Mies, jolla ei ole henkilökohtaista sydäntä, ei ole ratkaiseva, ei tahallinen, se on helppo pakottaa hänet vakuuttamaan tai viettämään päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa hänen nykyisten näkemyksiään.

Miten kehitetään sisäydintä

Sisäisen ytimen kehittyminen riippuu henkilön henkilökohtaisesta tietoisuudesta, miksi hän tarvitsee sitä. Jos yksilöllä on heikko temperamentti ja hän haluaa vahvistaa häntä, hänestä tulee vahvempi, hänen on noudatettava joitakin suosituksia.

Sisäisen ytimen kehittyminen alkaa siitä, että henkilö lakkaa siirtämästä omaa vastuutaan muille. Loppujen lopuksi kaikki tapahtumat ja tilanteet, jotka hänelle tapahtuu, vain hänen valintansa. Kun henkilö kaataa vastuun puhetuista sanoista ja teoista jollekin, hänestä tulee heikompi kuin hän tuhoaa hänen persoonallisuutensa. Se tapahtuu myös, jos hän sallii tunteita hallita itseään.

Miten löytää sisempi ydin? Usko omaan vahvuuteesi, hyväksy itsesi sellaisena kuin olet, ajatuksesi, heikkoutesi ja hyveesi. Henkilö, joka edustaa itseään yksinomaan parhaalta puolelta, yrittää olla miellyttävä ja ystävällinen kaikille - hajoaa täysivaltaisena ihmisenä, lakkaa olemasta koko, koska hän ei tunnista toisen puolensa olemassaoloa. Koska se on riippuvainen toisista, kokee, miten muut ihmiset havaitsevat ihmisen, siitä tulee ongelma, joka heikentää luonnetta.

Miten löytää sisempi ydin? On tarpeen määrittää elämä, johon jäljellä olevat pienet tavoitteet liitetään. Tavoitteena tai elämäntehtävänä määritellään henkilökohtainen suuntautuminen, joka stimuloi henkilön kiinteyden ja päättäväisyyden kehittymistä. On tärkeää määritellä tavoitteet tärkeimmillä elämänaloilla (perhe, työ, yhteiskunta). Ihminen on suunniteltu niin, että ilman tavoitetta hän menettää elämänvoimansa.

Itsekehitys on ainoa tavoite, jolla ei ole esteitä, joten on suositeltavaa muodostaa tavoitteet siten, että oppia välittömästi.

Sisäydin kehittyminen on mahdotonta ilman lukemista, tiettyjä taitoja, joten on tärkeää lukea, oppia lisää uutta tietoa, kerätä käytännön taitoja, oppia uusia asioita päivittäin, analysoida, systematisoida ja soveltaa.

Sisäisen ytimen kehittyminen riippuu elämänkokemuksesta, joka on tärkeä osa henkilökohtaista kehitystä ja osoittaa henkilön aikuisuuden ja kypsyyden. Siksi sinun pitäisi jättää lasten huolet menneisyydessä, lopeta muiden syyttäminen ongelmista, aloittaa elämän luominen omasta harkintasi mukaan.

On välttämätöntä luoda elämäsi, vaikka muutkin elävät, sinun pitäisi asettaa omat säännöt, näyttää yksilöllisyys niissä. Muiden ihmisten stereotypiat eivät auta luomaan omaa onnellista elämääsi, samoin kuin itseohjauksen ja luonteen kehittämistä. Henkilökohtaisia ​​näkemyksiä olisi kehitettävä suosituissa aiheissa, joista keskustellaan yhteiskunnassa. Luo omat maamerkit, luo luokat. Sisäisen ytimen ytimessä tulisi olla oma näkemysjärjestelmä kaikesta, mitä tapahtuu elämässä. Sen kehittämiseksi henkilön on yritettävä elää tietoisesti, tietoisella valinnalla.

Sisäisen ytimen kehittyminen edellyttää, että henkilö kehittää kykyään seurata hänen henkilökohtaista valintansa. Tätä varten on aina aina ratkaisevassa tilanteessa tarpeen esittää minulle kysymyksiä: mitä teen, kenelle, miksi jne. Henkilön, joka kehittää sisäistä ydintä, on oltava tietoinen siitä, että kaikkien hänen tekojensa on noudatettava hänen ohjeitaan ja elämänvalintojaan.