Psykologia ja psykiatria

Ihmisen tunteet

Ihmisen tunteet - Tämä on yksilön arvioitu asenne ilmiöihin. Ihmisen tunteita ei ymmärretä hyvin, joten eri tekijät löytävät usein tämän ilmiön eri määritelmät. Mutta on mahdollista ilmaista yleinen lausunto, jonka mukaan tunteet ovat toiminnan sääntelijöitä, jotka heijastavat yksilön elämässä olevan olemassa olevan tai mahdollisen tilanteen merkitystä. Tämän perusteella ihmisen tunteet herättävät kokemuksia ilosta, pelosta, ilosta ja muista tunteista. Henkilökohtaiset tunteet eivät ehkä itse tuota kokemusta, vaan niiden pääasiallinen tehtävä on toiminnan sisäinen säätely.

Tunteet ovat kehittyneet pitkään, ne ovat kehittyneet yksinkertaisista synnynnäisistä instinktiivisista prosesseista (orgaaniset ja moottorimuutokset) monimutkaisemmiksi prosesseiksi, jotka ovat menettäneet vaistomaisen perustansa, mutta jotka on sidottu tiettyyn tilanteeseen. Toisin sanoen monimutkaiset emotionaaliset prosessit alkoivat ilmaista yksilöllistä arvioivaa asennetta olosuhteisiin ja niiden suoraan osallistumiseen niihin.

Ne määrittävät elintärkeät ensisijaiset tunteet, jotka takaavat ihmisen selviytymisen. Näitä ovat kipu, raivo, pelko ja muut.

Tunteita ihmisen elämässä on kuvaamaton merkitys. Niinpä kiinnostuksen, yllätyksen, surun, vihan, ilon, pelon ansiosta ihmiset välittävät tietoa. Niiden ilmaisuun liittyy kehon ilmenemismuotoja - eleitä, kasvojen ilmentymiä, ihonvärin muutoksia (punoitusta, punastumista).

Tunteet ihmisen elämässä ovat sosiaalisen toiminnan sääntelijöitä ja sen oppaita. Henkilö, jolla ei ole tunteita, tyhjenee, ei kiinnostavaa. Hän ei enää näe merkitystä kaikessa, mitä hän tekee, joten hänestä tulee apaattinen, irrotettu. Joskus tämä apaattinen tila sieppaa henkilön, mutta ajan mittaan palautuu hyvä mieliala, joka siirtää hänet eteenpäin.

Tunteet ihmisen elämässä toimivat signaalina. Kehon nykyinen tila näytetään niiden avulla. Jos havaitaan positiivisia tunteita, se tarkoittaa, että hän on tyytyväinen kaikkeen, negatiiviset osoittavat tyytymättömyyttä joihinkin tarpeisiin.

Tunteet suojaavat kehoa ylikuormitukselta ja säilyttävät sisäisen energian. Jokaisen emotionaalinen tila ilmoittaa. Niinpä, kun koetaan stressiä, henkilön aktiivisuus vähenee, jolloin hän jättää energian tekemään jotain tärkeämpää.

Tunteiden vaikutus henkilöön on hyvin erilainen. Ne vaikuttavat käsitykseen. Henkilö, jolla on positiivisia tunteita, kuten iloa, tarkastelee maailmaa optimistisesta näkökulmasta. Ne, jotka kokevat kärsimystä tai vihaa, näkevät pahat aikomukset ja negatiiviset kaikessa.

Tunteet vaikuttavat henkisiin prosesseihin. Niinpä stressiä kärsivä ei voi muistaa tapahtumia, ihmisten ulkonäköä, hän sekoittaa kaikki tosiasiat ja hän ei ymmärrä, mikä on totta ja mitä hän voisi keksiä.

Tunteiden vaikutus henkilöön näkyy hänen opinnoissaan ja työstään. Jos hän haluaa työskennellä mielenkiinnolla, hän toimii nopeasti ja väsymättä.

Emotionaalinen tila vaikuttaa tietoisuuteen. Henkilön vahvat tunteet tekevät hänestä hallitsemattoman, hän ei ehkä ajattele kaikkea, mitä hän tekee. Esimerkiksi intohimon tilassa (erittäin voimakas emotionaalinen tila) henkilö pystyy murhaan, vandalismin, voi tehdä jotain täysin vieraaksi hänelle.

Ihmisen tunteiden tyypit

Emotion roolia ihmisen elämässä ei voida yliarvioida. Ihmiset voivat olla erilaisista kulttuureista, jotka on kasvatettu eri tavoin, elävät eri puolilla maailmaa, niillä on erilainen ulkonäkö, puhuvat eri kieliä, mutta kaikilla on samat tunteet ja ilmaistaan ​​samanlainen asenne tiettyyn tilanteeseen tai aiheeseen. Jopa eläimet ymmärtävät joitakin ihmisten tunteita. Esimerkiksi, kun henkilö iloitsee ja nauraa, koira alkaa myös osoittaa iloaan tanssimalla henkilön ympärille ja heiluttamalla häntä. Jos henkilö on surullinen, koira rauhassa istuu lähellä häntä. Näitä prosesseja ei ole tutkittu kunnolla, mutta tämä on tosiasia.

Ihmisen tunteita on monenlaisia ​​ja he voivat vaihtaa toisiaan hyvin nopeasti. Esimerkiksi henkilö on yhdessä tilassa, ja tietty ärsyke toimii yhtäkkiä hänelle, ja hän muuttaa kriittisesti hänen asennettaan tilanteeseen. Henkilö voi hetkessä iloisessa mielessä muuttua synkäksi, tai toisaalta surullisesta tilasta tapahtuman vaikutuksesta vaihtaa iloiseen.

Henkilö voi kokea vastakkaiset tunteet suhteessa yhteen yksilöön ja samaan aikaan. Henkilöitä herättävät tunteet heijastuvat välittömästi hänen kasvoilleen, joten niitä on hyvin vaikea piilottaa. Ihmiset voivat yrittää piilottaa todellisia tunteitaan, ilmeensä kasvoilla, mutta on muitakin tekijöitä, joiden avulla voidaan määrittää, mitä ihminen kokee - ryhti, kasvojen ilmentymät, kävely, eleet ja muut.

Kaikki tunteet jakautuvat ihmisten positiivisiin tunteisiin, henkilön neutraaleihin ja negatiivisiin tunteisiin.

Positiiviset tunteet ihmiset ovat iloa, iloa, luottamusta, tyytyväisyyttä, hellyyttä, luottamusta, ihailua, myötätuntoa, rakkautta, arvostusta, hellyyttä, keveyttä, autuutta.

Negatiiviset inhimilliset tunteet ovat surua, epätoivoa, ahdistusta, haluttomuutta, surua, kauhua, pelkoa, ärsytystä, katumusta, paheksua, pahaa, vihaa, loukkausta, vihaa, kateutta, kateutta, epävarmuutta, häpeää, epäuskoa, raivoa, vastenmielisyyttä, raivoa , turhautuminen, kärsimättömyys.

Välinpitämättömyys, hämmästys, uteliaisuus ovat neutraaleja.

Jokainen ihmisen tunne luo tietyn resonanssin, ja kaikki, joka on yksilön ympärillä, alkaa imeä tätä tilaa. Tähän tarkoitetaan enemmän ihmisiä, mutta joidenkin tutkimusten ansiosta on tullut tiedoksi, että myös eläimet ja kasvit pystyvät vastaamaan erilaisiin emotionaalisiin tiloihin.

Kaikki ihmiset voivat kokea perus tunteita, mutta kaikki eivät voi kokea laajempaa valikoimaa. Tällaisia ​​ihmisiä jokapäiväisessä elämässä kutsutaan "paksuksi nahaksi". Ne eivät ole liian herkkiä eivätkä pysty täysin ymmärtämään heidän tunteitaan, heidän on vaikea tunnistaa niitä.

On olemassa erillinen tunne, jota kutsutaan vaikuttavaksi. Affect on vahva emotionaalinen tila, jonka aikana järkevä ajattelu on pois päältä ja silloin, kun henkilö alkaa toimia stereotypisesti. Se ilmaistaan ​​stuporissa, aggressiossa, lennossa.

Tunteet valmistavat henkilön tietyille toimille. Esimerkiksi, kun henkilö joutuu kriittisiin stressitilanteisiin, hänellä on tiettyjä emotionaalisia ja fysiologisia reaktioita. Niinpä pelon tilassa ihmisen keho voi tulla tunnottomaksi, mutta se voi olla valmis juosta.

Jos henkilö on surullinen, hänellä on hidas kävely, kumartunut hartiat ja hänen suunsa kulmat. Agressiivisessa tilassa henkilö ottaa puolustavan aseman, kehosta tulee kilpi, selkä suoristaa, koko keho jäykistyy. Äärimmäisessä tilanteessa, kun on olemassa uhka elämälle, veri kehossa paksuu ja jos haavoittuu, voit välttää sen vakavan häviön. Kun henkilö kokee iloa, hän tuottaa hormoneja, jotka voivat suojata kehoa ja vahvistaa yleistä sävyä.

Eri emotionaaliset tilat vaikuttavat sydän- ja verisuonijärjestelmään. Pitkäaikainen stressi voi häiritä sydämen normaalia toimintaa ja johtaa verenpaineeseen. Verenkierto riippuu myös yleisestä tilasta.

Ihmisten positiiviset tunteet vaikuttavat verenkiertoon ihoon, hengitysrytmiin. Jos henkilö kärsii pitkittyneestä stressistä, hänellä voi olla hengitysvaikeuksia.

Henkilön negatiiviset tunteet vaikuttavat häntä kielteisesti, aiheuttavat erilaisia ​​sairauksia.

Ihmisten positiiviset tunteet vaikuttavat myönteisesti äänen nukkumaan, parantavat yleistä tilaa. Optimistisella elämäntavalla on myönteinen vaikutus terveyteen, joten sinun täytyy aina ajatella positiivisia.

Toinen emotionaalisten tilojen ryhmä vaikuttaa. Vaikuttaa - voimakkaisiin ihmisen tunteisiin, joihin liittyy aktiivisia toimia akuutin, äärimmäisen, konfliktin tai stressaavan tilanteen ratkaisemiseksi. Vaikuttaa esiintyy yhtäkkiä ja ilmaistaan ​​tajunnan väliaikaisena hajoamisena (supistuminen) ja akuutti impulssireaktioiden aktivoituminen. Ne voivat ilmetä eri muodoissa.

Pelko on vaikutuksen muoto, se on refleksireaktio, joka toimii psyken biologisena puolustusmekanismina. Pelon pääasialliset ilmenemismuodot ovat lento, huuto, raivos, lihaskudoksen väheneminen tai voimakas kasvu, vartalon vapina, lisääntynyt syke, kohonnut verenpaine, suun kuivuminen, suoliston häiriöt ja niin edelleen.

Ihmisen viha voi myös aiheuttaa vaikutuksen. Viha ilmenee kohonnut äänen sävy, joka ulottuu huutoon, hyökkäyksen asentoon ja uhkaaviin kasvojen ilmeisiin.

Turhautumisen tila on vähemmän emotionaalisesti värillinen, jotta se voi vaikuttaa, mutta joskus se tapahtuu.

Ihmisen tunteet ja tunteet

Henkilön tunteet ja tunteet liittyvät vahvasti sisäisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Ne heijastavat kaikkea, mitä henkilö elää, mitä hänessä tapahtuu. Henkilö pelkää usein ilmaista omia tunteitaan tai kieltää heitä, hän voi sekoittaa heitä tunteisiin. Jotkut eivät ymmärrä niitä lainkaan, niiden on vaikea sanoa jotain vastauksena kysymykseen, jota he kokevat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä ihmiset ovat epäherkkiä. Joten sinun on ymmärrettävä, mikä on tällaisen valtion syy, miksi henkilö ei pysty määrittämään, mitä hän tuntee henkilöstä, miten hän liittyy tiettyyn tapahtumaan tai tapahtumaan. Henkilö, joka ei tunnista tunteitaan ja tunteitaan, ei pysty ratkaisemaan elämän ongelmia.

Monille ihmisille on vielä tuntematonta, mitä he kokevat tai tuntevat, mutta enemmän huolissaan niiden tunteiden syistä. Monien valtioiden ja tunteiden syyt ovat sosiaalisia. Yhteiskunnan aktiivisen kehityksen takia syntyy uusia tunteita tai heille annetaan uusi merkitys. Esimerkiksi ihminen ei voi tuntea joitakin tunteita syntymän jälkeen, mutta voi myöhemmin oppia sisäpiiristään. Varhaislapsuudesta vanhemmat ja tuttavat opettavat lapsen ilmaisemaan tunteitaan, rohkaisemaan heitä osoittamaan tunteitaan, kertomaan heille, mitä tunteita ilmaista ja missä tilanteissa, ja milloin on parempi hillitä itseään. Kun henkilö ei jostain syystä kykene kokea sellaisia ​​tunteita, jotka vangitsevat kaikki, lukuun ottamatta häntä, hänet pidetään itsekkäinä ja epäherkinä.

Tunteet ja tunteet voivat ilmaista saman asian, esimerkiksi henkilö voi tuntea tunteen ja ilon tunteen. Tunteet näkyvät, kun tarve syntyy ja päättyy välittömästi tietyn tarpeen tyydyttämisen jälkeen, tunteet ovat olennaisia. Jännityksen, nälän ja muiden tarpeiden sammuttaminen liittyy ilon tunteisiin. Tyytyväisyyden tunne liittyy suoraan johonkin toiseen korvaamattomaan esineeseen, esimerkiksi henkilö haluaa juoda kahvia, mutta on vain teetä, mutta hän ei korvaa kahvia, hän ei toimita, sitten tyytyväisyys, jonka ihminen odottaa kahvista. Tunteet ilmenevät yksinomaan jollekin esineelle, jos se puuttuu, niin ne eivät synny.

Tunteita voidaan kasvattaa ja kehittää. He erottavat ihmisen tunteiden tasot - käytännön, kuten tyytyväisyydestä tai omaisuudesta, yleviin tunteisiin, jotka erottuvat hengellisten ihanteiden ja arvojen rinnalla.

Tunteet kehittyivät historiallisesti, ja eri aikakaudilla yksi ilmiö voi aiheuttaa ihmisten erilaisen asenteen. Tunteita voi vaikuttaa myös kulttuuri ja uskonto. Siksi samaan kohteeseen eri kansojen ihmisillä on vastakkaiset tunteet. Esimerkiksi Euroopan maissa nainen on melko vapaasti kävellä shortseissa, lyhyessä hameessa ja säiliön yläosassa, tätä pidetään normina. Jos nainen tässä muodossa menee lähelle muslimi-uskovia, tämä aiheuttaa pahoinpitelyä ja huijausta heidän keskuudessaan, koska heidän uskontonsa ja kulttuurinsa ei salli naisen ruumiin avautumista.

Henkilön elämässä syntyy käytännön tunteita, jotka liittyvät suoraan hänen toimintaansa. Teoreettisessa toiminnassa syntyy henkisiä tunteita, jotka liittyvät kognitiiviseen toimintaan (uteliaisuus, kiinnostus, yllätys). Figuratiivisten ja valikoivien toimintojen kehittämisen yhteydessä syntyi esteettistä, kuten harmonian ja kauneuden tunnetta ja ihailua.

Moraaliset tunteet sisältävät omantunnon, kokemuksen syyllisyydestä, velvollisuudesta, solidaarisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, anteliaisuudesta. Moraalisten tunteiden ansiosta henkilö ilmaisee tunteitaan ja asenteitaan muihin. He myös erottavat henkiset tunteet, joihin kuuluvat pyhyyden, valaistumisen, kunnioituksen ja mystiikan tunteet.

Yksilön tunteiden monimuotoisuus heijastaa hänen arvojärjestelmiään, tarpeitaan ja persoonallisuuden olemusta. Ulkoisesta maailmasta henkilö haluaa toimia tavalla, joka on positiivinen häntä kohtaan. Siksi tunteita, toisin kuin tunteita, voidaan säätää itsenäisesti.

Kun henkilö kokee vahvan, vakaan, positiivisen tunteen kaikesta, joka syntyy riittämättömästi tyydytetystä tarpeesta, hän tuntee intohimoa. Intohimo on vahva emotionaalinen tila, jota henkilö huonosti valvoo, eikä kukaan voi selviytyä siitä.

Emotionaaliset tilat eroavat merkityksessään (positiivinen tai negatiivinen), voimakkuudesta, syvyydestä, vaikutuksen kestosta ja heijastuksen merkityksestä todellisuudessa (syvä ja matala).

Tunteet ja tunteet ovat steenisiä tai astenisia, riippuen vaikutuksesta toiminnan toimintaan. Stenicus aktivoi henkilön, motivoi häntä työskentelemään, mobilisoi resursseja ja voimia ja sisältää iloa, kiinnostusta, inspiraatiota. Asteninen rentoutuu ja kahleet voimat, esimerkiksi negatiiviset ihmisen tunteet, nöyryytys, syyllisyys, masennus.

Tunteen tunne-tunne osoittaa henkilön asenteen tunteiden laatuun. Eli tietty ilmiö tai ärsyttävä on vastuussa henkilön tilasta. Esimerkiksi meren ääni, säröilevien palojen ääni, auringonlaskunäkymä ja vastaavat. Jotkut ärsykkeet voivat aiheuttaa henkilöllisyyttä - kivulias vastenmielisyys tiettyihin yksilöllisesti sietämättömiin ääniin, hajuihin, makuun.

Emotionaalinen vaste on nopea reagointi ulkoisen ympäristön muutoksiin. Esimerkiksi henkilö näki kauniin kukka - hän oli iloinen, hän kuuli kovaa ukkosta - hän oli peloissaan. Emotionaalinen vastaus ilmaisee henkilön emotionaalisen jännittävyyden. Tällainen emotionaalinen vaste, kuten syntonia, korostuu, se ilmenee henkilön kyvyssä olla reagoiva muihin ihmisiin ja vastata ilmiöihin ja muutoksiin heidän ympärillään. Sintonia ilmaistaan ​​ihmisen ja luonnon välisen harmonian kautta, kykyä ymmärtää ja hyväksyä muiden kokemuksia ja tunteita.

Emotionaalinen joustavuus ilmenee ihmisen käyttäytymisen vakaudena useissa eri tilanteissa, kestävyys erilaisiin elämän vaikeuksiin ja suvaitsevaisuus muille ihmisille. Positiivisten tai negatiivisten tunteiden vallitseminen henkilön kokemuksessa muodostaa vastaavan tasaisen tunnelman ihmisessä.

Tunteiden, tunteiden ja motivaation välillä on myös yhteys. Tunteet voivat aiheuttaa tiettyjä käyttäytymismalleja, kuten motivaatio ja mukana itse motivaatiossa, kun he kokevat tiettyjä tunteita. Esimerkiksi ruoka ei ole vain motivaatio, vaan myös tyytyväisyyden lähde, ja prosessi, jolla henkilö syö, liittyy ilon tunteeseen. Motivaatio on "kytketty päälle" kehon sisäisillä prosesseilla ja keskittyy sisäisen epätasapainon tukahduttamiseen. Toisin kuin motivaatio, tunne on vastaus ulkoisiin prosesseihin ja lähetetään ulkopuoliselle tietolähteelle.

Luonnossa on olemassa sellainen asia kuin alexithymia. He sanovat persoonallisuudesta alexithymian kanssa - henkilö, jolla ei ole tunteita. Tällaiset ihmiset ylittävät sekä tunteita että tunteita elämästään. Sen sijaan he ovat mukana ajattelussa. Aleksithymistit katsovat, että on tärkeää ymmärtää elämän merkitys eikä elää sitä, viettää aikaa tarpeettomiin kokemuksiin. He eivät koskaan tunne mitään, tai ainakin he sanovat, että heidän on vaikea ymmärtää itseään ja tunnistaa tunteitaan.

Jos henkilö on terve, hän tuntee tunteita ja kokemuksia tunteista. Koska ulkoinen maailma vaikuttaa henkilöön, se tarkoittaa, että hänen on reagoitava näihin vaikutuksiin jollakin tavalla, joten ihmisen kaikilla toimilla ja ajatuksilla on emotionaalinen sävy, joka on merkki henkisesti terveestä ihmisestä.

Alexithymia muodostuu pääasiassa lapsuudessa, kun aikuiset, lapsensa kasvatuksen aikana, toimivat itse siten, että ne aiheuttavat tämän häiriön. Ne häiritsevät lasten tunteiden ja tunteiden täydellistä muodostumista, koska heillä itsellään on ongelmia ilmaisun kanssa. Sitten, kuten muut vanhemmat kannustavat lapsiaan ilmaisemaan tunteita, alexithymics eivät pysty opettamaan tätä omalle lapselleen, koska heidän on vaikea ymmärtää ja ilmaista tunteitaan. Useimmissa tapauksissa alexithymia esiintyy miehillä. Поскольку их с детства обучают тому, что они не обязаны плакать или выявлять свои истинные переживания, а все держать в себе или даже не допускать себе никаких чувств.

Не только в детстве, а и во взрослом возрасте алекситимия может развиваться. Это происходит в связи со стрессовыми переживаниями, сопровождающимися сильными эмоциями. Kyvyttömyydellä ymmärtää ja kokea tunteitaan, henkilö näyttää heille tietyn esteen, hän ei salli heidän tietoisuutensa, lohkojensa ja huomiotta. Osoittautuu, että henkilö suojelee itseään sisäisiltä kokemuksilta, koska se ei kykene jakamaan niitä jonkun kanssa tai työskentelemään asianmukaisesti.

On ihmisiä, jotka tietoisesti sammuttavat tunteet itsessään. He selittävät tämän sillä, että eläminen tällä tavalla on helpompaa ja kannattavampaa. Esimerkiksi nämä ihmiset voivat vapaasti "mennä päänsä yli" huolimatta siitä, että muut ihmiset ovat sairaita. He eivät tunne ihmisiä, jos he ovat vahingoittaneet heitä, he yksinkertaisesti käyttävät niitä henkilökohtaisesti henkilökohtaisesti. He järjestävät elämässään sadan prosentin, tekevät heille ensinnäkin tärkeän. Se on juuri ajan mittaan, tulee tietty käsitys siitä, että oli tarpeen elää eri tavalla. Näin tapahtuu, kun henkilö ymmärtää kaiken sen tuskan, jonka hän on aiheuttanut muille, kun hänen sukulaisensa jättävät hänet ja hän ei voi tehdä mitään siitä. On erittäin tärkeää ymmärtää kaikki tämä ajoissa ja lopettaa olematta epäherkkä henkilö.

Загрузка...

Katso video: Leukku sydän ihmisen tuntee (Syyskuu 2019).